Oblicz w jakich terminach należy zawrzeć umowy PPK!

Kalkulator terminów zawarcia umów o zarządzanie
i prowadzenie PPK

Dzięki temu narzędziu możesz sprawdzić, kiedy „zapisać” pracownika do PPK, a jeżeli dopiero uruchamiasz program – kiedy zawrzeć umowę o zarządzanie PPK.

Data zawarcia umowy o prowadzenie PPK

?

Podaj datę w formacie dd.mm.rrrr.

?

Podaj okres zatrudnienia w dniach.

Data zawarcia umowy o zarządzanie PPK

Podaj datę w formacie dd.mm.rrrr.

Dzięki temu narzędziu, pracodawca sprawdzi kiedy "zapisać" pracownika do PPK a jeżeli dopiero uruchamia program - kiedy zawrzeć umowę o zarządzanie PPK.

Założenia kalkulatora terminów zawarcia umów o zarządzanie
i prowadzenie PPK

____

Kalkulator jest narzędziem pomocniczym, jego wskazania nie zwalniają podmiotu zatrudniającego z odpowiedzialności za zawarcie umowy o prowadzenie PPK i umowy o zarządzanie PPK w ustawowych terminach. Terminy zawarcia tych umów są obliczane w oparciu o aktualnie obowiązujące zasady określone w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych.

Więcej informacji na temat umów o zarządzanie i prowadzenie PPK znajdziesz w bezpłatnej publikacji „​​​PPK w praktyce: Umowa o zarządzanie PPK i umowa o prowadzenie PPK”.

Uwaga! Wybierając jako „datę zatrudnienia pracownika” 01.11.2022 r. oraz 0 jako „łączny okres zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy”, maksymalny termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK to 10.02.2023 r., a nie 10.03.2023 r. Nieprawidłowość zostanie naprawiona wraz z najbliższą aktualizacją kalkulatora.