Sprawdź, ile wyniosą wpłaty z tytułu PPK w Twojej firmie.

Wynagrodzenie brutto pracownika lub suma wynagrodzeń brutto wszystkich pracowników

Wpłata podstawowa pracowników

%

Wpłata dodatkowa pracowników

%

Wpłata podstawowa pracodawcy

%

Wpłata dodatkowa pracodawcy

%
Wynik

Pracownik

Suma wpłat pracowników do przekazania na konta PPK

Niebieski wykrzyknik w okręgu

Na sumę miesięcznych wpłat pracownika składa się wpłata podstawowa oraz dodatkowa pracownika.

Kwota podatku dochodowego naliczona od wpłat finansowanych przez pracodawcę

Niebieski wykrzyknik w okręgu

Koszt uzyskania przychodu przez pracownika w postaci wpłaty pracodawcy.

Pracodawca

Suma miesięcznych wpłat pracodawcy do przekazania na rachunki PPK

Niebieski wykrzyknik w okręgu

Na sumę miesięcznych wpłat pracodawcy składa się wpłata podstawowa oraz dodatkowa pracodawcy.

Niebieski wykrzyknik w okręgu

Wyniki prezentowane przez kalkulator stanowią wyłącznie symulację, są przybliżone i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. PFR Portal PPK Sp. z o.o. nie gwarantuje osiągnięcia wyników wskazanych w kalkulatorze, nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora, ani za jakiekolwiek inne szkody powstałe w związku z korzystaniem z tego kalkulatora. W celach obliczeń biznesowych sugerujemy użycie profesjonalnego oprogramowania stosowanego do celów księgowo-płacowych.