II Konferencja międzynarodowa — oficjalny portal Pracowniczych Planów Kapitałowych PPK

II konferencja międzynarodowa

• Znaczenie komunikacji i edukacji w upowszechnianiu systemów oszczędzania długoterminowego
• 5 lat Pracowniczych Planów Kapitałowych

 

 

Geneza konferencji

Europejskie systemy zabezpieczenia emerytalnego borykają się z analogicznymi problemami. Starzenie się społeczeństw i postępująca niewydolność publicznych systemów emerytalnych przekładają się na rozwój produktów oszczędnościowych w ramach III filaru systemu. Z racji podobnych wyzwań w skali całego kontynentu, zasadnym jest organizowanie wydarzeń i sympozjów, które pozwalają na wymianę doświadczeń oraz przedstawienie wyników podejmowanych działań w ramach europejskich systemów emerytalnych.

Wydarzenie zostało włączone do inicjatyw Roku Edukacji Ekonomicznej 2024.
Zobacz program

 

Agenda konferencji

Sala notowań GPW, 10.04.2024 r.

 

                    

Eksperci

.........................................

.........................................

.........................................

Moderatorzy

.........................................

Partnerzy

.........................................

Partnerzy medialni

.........................................

Organizatorzy