Strona główna / Aktualności / Małżonkowie mogą wsp ...

Małżonkowie mogą wspólnie pokryć wkład własny środkami z PPK

Aktualności

Małżonkowie mogą wspólnie pokryć wkład własny środkami z PPK

8 grudnia 2021

Małżonkowie mogą wspólnie pokryć wkład własny środkami z PPK

Każdy z małżonków może wypłacić środki ze swojego rachunku PPK w celu pokrycia wkładu własnego przy kredycie hipotecznym. Może to być kredyt na sfinansowanie tej samej inwestycji.

Z możliwości sfinansowania wkładu własnego przy kredycie hipotecznym z oszczędności zgromadzonych w PPK mogą skorzystać uczestnicy PPK, którzy - w dniu złożenia wniosku do instytucji finansowej - nie ukończyli jeszcze 45 lat. Na ten cel mogą oni wypłacić jednorazowo - z obowiązkiem zwrotu - do 100% środków zgromadzonych na rachunku PPK. Wypłata środków następuje na podstawie odrębnej umowy zawartej z instytucją finansową. Uczestnik PPK może wypłacić środki na wkład własny także w przypadku, gdy jest już właścicielem innej nieruchomości. 

Czym jest wkład własny

Zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych, wkład własny to wymagane środki pieniężne przeznaczone na:

  • sfinansowanie części kosztów budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego,
  • zapłatę części ceny zakupu prawa własności budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części,
  • nabycie udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej, 

 

które wnioskujący o kredyt deklaruje pokryć ze środków własnych, w celu przyznania kredytu hipotecznego.

 

Wypłata z kilku rachunków PPK

Jeżeli uczestnik PPK gromadzi oszczędności na kilku rachunkach PPK, prowadzonych przez różne instytucje finansowe, to wniosek o zawarcie umowy, na podstawie której instytucja finansowa wypłaci mu środki w celu pokrycia wkładu własnego, składa wybranej przez siebie instytucji finansowej. Uczestnik PPK może zawrzeć umowę w celu pokrycia wkładu własnego z więcej niż jedną instytucją finansową, pod warunkiem, że wszystkie te umowy będą dotyczyły tej samej inwestycji. 

Wkład własny przy kredycie na sfinansowanie danej inwestycji może zostać pokryty ze środków pochodzących z wypłaty z rachunków PPK każdego z małżonków. Każdy z nich sam decyduje, z których rachunków PPK i jaki procent środków chce wypłacić na ten cel.

Treść umowy

Umowa zawarta z instytucją finansową powinna określać:

  • oznaczenie inwestycji, która ma być sfinansowana z kredytu,
  • zasady i terminy wypłaty,
  • zasady i terminy zwrotu wypłaconych środków, przy czym termin zwrotu nie może rozpocząć się później niż 5 lat od dnia wypłaty środków i nie może trwać dłużej niż 15 lat od tej daty. 

 

Wypłacone środki uczestnik PPK ma obowiązek zwrócić na swój rachunek PPK, z którego nastąpiła wypłata, w terminie wskazanym w umowie z instytucją finansową. W przypadku niedokonania zwrotu w ustalonym w umowie terminie, uczestnik PPK będzie zobowiązany zapłacić 19% podatek od zysków kapitałowych, wypracowanych przez kwotę niezwróconą w terminie.

(łs)

 

Ostatnie wpisy
1

28 stycznia 2022

WEZWANIA PFR. Przeczytaj i spotkaj się na żywo z naszym ekspertem! 15 min. Twojego czasu
2

28 stycznia 2022

Wyróżnienie specjalne PFR Portal PPK dla najlepszej pracy magisterskiej o oszczędzaniu
3

27 stycznia 2022

Aktualne szkolenia dla pracodawców, kadr i płac
4

25 stycznia 2022

Dodatkowa wpłata do PPK jako benefit pracowniczy w jednostkach sektora finansów publicznych
5

25 stycznia 2022

PPK pokutują za cudze grzechy – wywiad z Robertem Zapotocznym w „Pulsie Biznesu”
Zobacz także
Zdjęcie artykułu Pracodawca powinien sprawdzić, czy nadal ma status mikroprzedsiębiorcy

19 stycznia 2022

Pracodawca powinien sprawdzić, czy nadal ma status mikroprzedsiębiorcy

Zdjęcie artykułu Obnizenie wplaty podstawowej do PPK

28 grudnia 2021

Obniżenie wpłaty podstawowej do PPK

Zdjęcie artykułu Deklaracje rezygnacji nie zawsze zwalniaja z obowiazku wdrozenia PPK

21 grudnia 2021

Deklaracje rezygnacji nie zawsze zwalniają z obowiązku wdrożenia PPK

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.