Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić dzięki PPK już po pierwszym roku odkładania środków.

Uwaga: kalkulator w trakcie przebudowy w związku ze zmianą wysokości płacy minimalnejod 1.07.2024 r. Wyniki są obowiązujące na dzień 30.06.2024 r.

Twoje wynagrodzenie*

Twoja podstawowa miesięczna wpłata

%
0

Twoja dodatkowa dobrowolna miesięczna wpłata

%
0

Twój pracodawca wpłaca w wersji podstawowej

%
0

Wpłata dodatkowa pracodawcy

%
0

Podane kwoty są obliczane na podstawie wynagrodzenia brutto.

Wynik

Twoje wynagrodzenie netto

0

Suma potrąceń

0
Rozwiń szczegóły
Twoja wpłata na PPK
0
Podatek dochodowy od wpłat pracodawcy
0

Suma wpłat pracodawcy

0

Suma Twoich miesięcznych oszczędności

0

Twoje oszczędności po 1. roku (z dopłatami Państwa)

0

Kalkulator uwzględnia zwykłe koszty uzyskania przychodów (250 zł) oraz 12% stawkę podatku. Kalulator nie uwzględnia ulg PIT-0 oraz przekroczenia limitu 30-krotności.

Wyniki prezentowane przez kalkulator stanowią wyłącznie symulację, są przybliżone i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. PFR Portal PPK Sp. z o.o. nie gwarantuje osiągnięcia wyników wskazanych w kalkulatorze, nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora, ani za jakiekolwiek inne szkody powstałe w związku z korzystaniem z tego kalkulatora. W celach obliczeń biznesowych i kwot zobowiązań podatkowych sugerujemy użycie profesjonalnego oprogramowania stosowanego do celów księgowo-płacowych.

Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.

*Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy, oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.