Buduj bezpieczną przyszłość
swoich pracowników

Dzięki programowi PPK polskie firmy będą miały wymierny wkład w długoterminowe budowanie prywatnych oszczędności pracowników.

Wpłata do PPK - kto i ile wpłaca?

Oszczędności w PPK tworzone są wspólnie przez trzy strony: pracowników, pracodawców oraz państwo. Pracodawca ma obowiązek wpłacać 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika. Może dobrowolnie zwiększyć wpłatę nawet do 4%.

Wpłata pracownika

2% wynagrodzenia brutto
+ dobrowolnie do 2%

Wpłata pracodawcy

1,5% wynagrodzenia brutto
+ dobrowolnie do 2,5%

Wpłata państwa

250 zł na powitanie
+ 240 zł co roku

Rachunek PPK pracownika

Zarządzany przez instytucję finansową, którą wybierzesz razem z pracownikami

Korzyści z PPK dla pracodawcy

Dodatkowe narzędzie motywacyjne dla pracowników, oparte na możliwości finansowania im wpłat do PPK aż do 4% wynagrodzenia, a tym samym podniesienie swojej atrakcyjności na rynku pracy.

Wydatki poniesione przez pracodawcę na PPK stanowią koszty uzyskania przychodu.

Wpłaty pracodawcy nie stanowią podstawy naliczania składek na ZUS.

Wydłużenie terminu na utworzenie PPK dla II fazy wdrożenia PPK

Pracodawców, którzy zatrudniali 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób zatrudnionych, zgodnie ze znowelizowaną specustawą dotyczącą COVID-19, obowiązują te same maksymalne terminy na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK, co podmioty zatrudniające z III fazy wdrożenia.
Nowe maksymalne terminy, to: 27 października 2020 r. - na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i 10 listopada 2020 r. - na zawarcie umowy o prowadzenie PPK.
Przesunięcie terminów na zawarcie wskazanych wyżej umów nie skutkuje zmianami dla pracodawców z II fazy, którzy zawarli te umowy przed 31 marca 2020 r.
Dowiedz się więcej

Terminy wprowadzania PPK

 Grafika

1 lipca 2019

I etap wprowadzenia PPK - firmy zatrudniające co najmniej 250 osób (według stanu na 31.12.2018).

Terminy zawarcia umów:
- umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 25 października 2019 r.,
- umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 12 listopada 2019 r.

 Grafika

1 stycznia 2020

II etap wprowadzenia PPK - firmy zatrudniające co najmniej 50 osób (według stanu na 30.06.2019).

Uwaga! Wydłużenie terminów na wprowadzenie PPK w związku z COVID-19.
Nowe terminy zawarcia umów:
- umowa o zarządzanie PPK - najpóźniej do 27 października 2020 r.,
- umowa o prowadzenie PPK - najpóźniej do 10 listopada 2020 r.

 Grafika

1 lipca 2020

III etap wprowadzania PPK - firmy zatrudniające co najmniej 20 osób (według stanu na 31.12.2019).

Terminy zawarcia umów:
- umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 27 października 2020 r.,
- umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 listopada 2020 r.

 Grafika

1 stycznia 2021

IV etap wprowadzenia PPK - pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia).

Terminy zawarcia umów:

dla jednostek sektora finansów publicznych:
- umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 26 marca 2021 r.,
- umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.

dla pozostałych podmiotów:
- umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r.,
- umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 maja 2021 r.

Kto nie musi wprowadzać PPK?

Samozatrudniony, czyli osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudnia osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK.

Osoba fizyczna, która zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą tego podmiotu, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (czyli na przykład osoby zatrudniające opiekunki do dzieci lub dorywczą pomoc domową).

Mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat.

Pracodawca, który (w terminie, w którym ustawa o PPK ma dla niego zastosowanie) prowadzi PPE oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych.

Jak wprowadzić PPK w firmie?

1

Przygotuj się do wprowadzenia PPK - zaktualizuj oprogramowanie, wydrukuj materiały informacyjne, przeszkól pracowników.

2

Wybierz instytucję finansową, która będzie gromadziła i inwestowała środki. Wybór skonsultuj z pracownikami.

3

Podpisz umowę o zarządzanie i prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową w imieniu i na rzecz pracowników.

4

Wprowadź PPK - prowadź i archiwizuj dokumentację, komunikuj proces pracownikom, przekazuj informacje do instytucji finansowej.

5

Naliczaj wpłaty do PPK i przekazuj je do wybranej instytucji finansowej. Dopłaty państwa będą przekazywane przez Polski Fundusz Rozwoju.

Więcej pytań i odpowiedzi

Przeszukaj bazę ponad 500 najważniejszych pytań i odpowiedzi dotyczących PPK.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Ikona ciasteczek

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.