Poradnik dla kadr i płac

Poradnik stanowi kompendium wiedzy na temat wprowadzenia i obsługi PPK. Znajdziesz w nim informacje i wyjaśnienia dotyczące wypełniania obowiązków pracodawcy związanych z PPK wraz z wieloma – ilustrującymi je przykładami.  Poradnik skierowany jest głównie do osób odpowiedzialnych za proces wdrożenia i obsługi PPK w firmach, ale przydatne informacje znajdą tu również pracodawcy i uczestnicy programu.

 

Jak utworzyć PPK krok po kroku? Prosta instrukcja dla pracodawców

Szczegółowo wyjaśniamy tu jak wypełnić obowiązki pracodawcy związane z utworzeniem PPK.  Omawiamy m.in. w jaki sposób przygotować się do wdrożenia PPK, kiedy i jak wybrać instytucję finansową oraz o czym trzeba pamiętać zawierając umowy tworzące PPK (umowę o zarządzanie PPK i umowę o prowadzenie PPK). Znajomość przedstawionych w instrukcji zagadnień jest niezbędna dla prawidłowego wprowadzenia PPK w firmie. 

Umowa o zarządzanie PPK i umowa o prowadzenie PPK

Broszura jest kolejną z serii publikacji, w których - w pogłębiony sposób - wyjaśniamy zagadnienia związane z funkcjonowaniem PPK. Wyjaśniamy tu zagadnienia związane z umowami tworzącymi PPK, które ustanawiają zasady funkcjonowania tego programu i formalnie tworzą PPK w miejscu pracy. W broszurze zostały opisane ogólne zasady zawierania umów PPK oraz wyjątki od obowiązku tworzenia tego programu. 

 

Deklaracje, wnioski i oświadczenia w PPK - wzory z komentarzem

Aby ułatwić pracodawcom prowadzenie PPK, w ramach dobrych praktyk, opracowaliśmy pomocnicze wzory deklaracji, wniosków i oświadczeń pracownika w PPK, które prezentujemy w tej publikacji wraz z komentarzem. Podzieliliśmy zawarte w niej wzory na dwie grupy. Pierwszą stanowią wzory informacji do wykorzystania przez pracodawców realizujących swoje obowiązki informacyjne wobec pracowników. Drugą stanowią wzory deklaracji, wniosków i oświadczeń, jakie pracownicy mogą składać swemu pracodawcy w związku PPK.

 

PPK w sektorze publicznym

Podstawowe zasady tworzenia i prowadzenia PPK w przypadku tych jednostek nie różnią się zasadniczo od obowiązujących firmy spoza sfery budżetowej. Istnieją jednak pewne odrębności, które omówiliśmy w tym poradniku.  Odpowiadamy w nim m.in. na pytania: jak ustalić wartość zamówienia publicznego na zarządzanie PPK oraz na jaki okres jednostki sektora finansów publicznych mogą zawrzeć umowę o zarządzanie PPK i umowę o prowadzenie PPK.

 

Zagadnienia prawne

To zbiór stanowisk, uzgodnionych we współpracy z Ministerstwem Finansów i Komisją Nadzoru Finansowego - w zakresie właściwości tych organów - oraz Polskim Funduszem Rozwoju. Materiał zawiera rozstrzygnięcia wątpliwości, które pojawiły się na etapie wdrożenia PPK oraz tych, które pojawiają się w związku z obsługą tego programu. 

Autozapis

W poradniku wyjaśniamy kogo obejmie ponowny autozapis, czy automatyczne zapisanie do PPK zależy od wieku osoby zatrudnionej, czy raz złożona deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK obowiązuje bezterminowo, jak wrócić do oszczędzania w PPK oraz jakie obowiązki związane z autozapisem ma pracodawca. W broszurze znajdują się także praktyczne przykłady, pozwalające na lepsze zrozumienie poruszanych zagadnień, wzory druków oraz terminarz, obowiązujący pracodawców.

 

Kanał YouTube

Zachęcamy do odwiedzania naszego kanału na YouTube, gdzie udostępniamy filmy edukacyjne na temat PPK oraz szkolenia prowadzone przez naszych ekspertów regionalnych.

 

Bezpłatne szkolenia

Zapraszamy Cię do udziału w organizowanych przez nas bezpłatnych szkoleniach online, których ofertę znajdziesz tutaj.