Sprawdź, ile wyniosą wpłaty z tytułu PPK w Twojej firmie.

 

*Wynik kalkulacji nie uwzględnia zmian podatkowych od 1 lipca 2022 roku.

Wynagrodzenie brutto pracownika lub suma wynagrodzeń brutto wszystkich pracowników

Wpłata podstawowa pracowników

%
0

Wpłata dodatkowa pracowników

%
0

Wpłata podstawowa pracodawcy

%
0

Wpłata dodatkowa pracodawcy

%
0
Wynik

Pracownik

Suma wpłat pracowników do przekazania na konta PPK

0

Na sumę miesięcznych wpłat pracownika składa się wpłata podstawowa oraz dodatkowa pracownika.

Kwota podatku dochodowego naliczona od wpłat finansowanych przez pracodawcę

0

Koszt uzyskania przychodu przez pracownika w postaci wpłaty pracodawcy.

Podatek dochodowy naliczony od wpłat finansowanych przez pracodawcę będzie wynosił 0 zł w przypadku uczestnika PPK poniżej 26. roku życia, którego przychód nie przekroczy 85 528 zł w roku podatkowym (w 2019 r. limit zwolnienia wynosi 35 636,67 zł).

Pracodawca

Suma miesięcznych wpłat pracodawcy do przekazania na rachunki PPK

0

Na sumę miesięcznych wpłat pracodawcy składa się wpłata podstawowa oraz dodatkowa pracodawcy.

Wyniki prezentowane przez kalkulator stanowią wyłącznie symulację, są przybliżone i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. PFR Portal PPK Sp. z o.o. nie gwarantuje osiągnięcia wyników wskazanych w kalkulatorze, nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora, ani za jakiekolwiek inne szkody powstałe w związku z korzystaniem z tego kalkulatora. W celach obliczeń biznesowych i kwot zobowiązań podatkowych sugerujemy użycie profesjonalnego oprogramowania stosowanego do celów księgowo-płacowych.