Sprawdź, ile wyniosą wpłaty z tytułu PPK w Twojej firmie.

Wynagrodzenie brutto pracownika lub suma wynagrodzeń brutto wszystkich pracowników

Wpłata podstawowa pracowników

%
0

Wpłata dodatkowa pracowników

%
0

Wpłata podstawowa pracodawcy

%
0

Wpłata dodatkowa pracodawcy

%
0
Wynik

Pracodawca

Suma miesięcznych wpłat pracodawcy do przekazania na rachunki PPK

0

Na sumę miesięcznych wpłat pracodawcy składa się wpłata podstawowa oraz dodatkowa pracodawcy.

Pracownik

Suma wpłat pracowników do przekazania na konta PPK

0

Na sumę miesięcznych wpłat pracownika składa się wpłata podstawowa oraz dodatkowa pracownika.

Wyniki prezentowane przez kalkulator stanowią wyłącznie symulację, są przybliżone i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. PFR Portal PPK Sp. z o.o. nie gwarantuje osiągnięcia wyników wskazanych w kalkulatorze, nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora, ani za jakiekolwiek inne szkody powstałe w związku z korzystaniem z tego kalkulatora. W celach obliczeń biznesowych i kwot zobowiązań podatkowych sugerujemy użycie profesjonalnego oprogramowania stosowanego do celów księgowo-płacowych.

*Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy, oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.