Program
„Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca”

Celem zainaugurowanego w 2019 roku programu „Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca” jest wyróżnienie przedsiębiorców, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem we wdrażaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w swoich firmach, wykorzystując PPK jako element systemu benefitów pracowniczych i osiągając wysoką partycypację w programie.

Dzięki życzliwej i otwartej postawie pracodawcy, pracownicy mogą liczyć na zrozumienie i wsparcie w budowaniu prywatnych oszczędności. Za wkład w tworzenie przyjaznego środowiska pracy oraz budowanie finansowego zabezpieczenia pracowników, w programie przyznawana jest nagroda specjalna „Odpowiedzialnego i Przyjaznego Pracodawcy

Poprzez promowanie pozytywnych przykładów, chcemy inspirować pracodawców do wspierania pracowników w gromadzeniu oszczędności w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

 

Laureaci programu

Edycja III

Trzecia edycja programu „Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca” odbyła się w listopadzie 2021 r., po zakończeniu wszystkich etapów wdrożenia PPK. Po raz pierwszy kandydatów do nagrody specjalnej wskazywały instytucje finansowe, zarządzające rachunkami PPK. Laureatami III edycji zostało 15 pracodawców.

Edycja II

W marcu 2020 r. odbyła się druga edycja programu „Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca”. Specjalną nagrodę programu otrzymało 5 pracodawców. 

 

Edycja I

Pierwsza edycja programu „Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca” odbyła się w grudniu 2019 r. Pracownicze Plany Kapitałowe funkcjonowały już wówczas w największych firmach, zatrudniających co najmniej 250 osób. Za ponadprzeciętne zaangażowanie Pracodawcy w budowanie przyjaznego środowiska pracy oraz oszczędności emerytalnych i bezpieczeństwa finansowego Pracowników, nagrodę specjalną odebrali przedstawiciele 4 firm.