Program
„Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca”

Program „Odpowiedzialny

i Przyjazny Pracodawca”

został zainaugurowany

w styczniu 2020 roku 

 

Celem jest wyróżnienie przedsiębiorców, którzy zaangażowali się we wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w swoich firmach, wykorzystując PPK jako element systemu benefitów pracowniczych, osiągając wysoką partycypację wśród pracowników.

Ten parametr wskazuje, jak istotną rolę we wprowadzaniu PPK, powszechnego systemu długoterminowego oszczędzania, odgrywa życzliwa i otwarta postawa pracodawcy wobec swoich pracowników. To dzięki tej postawie mogą oni liczyć na zrozumienie i pomoc w zbudowaniu systemu oszczędności. Laureaci programu Odpowiedzialny i przyjazny Pracodawca

Ważnym elementem programu Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca jest nagroda specjalna, przyznawana przez Polski Fundusz Rozwoju firmom za szczególne zaangażowanie w tworzenie przyjaznego środowiska pracy oraz budowanie oszczędności swoich pracowników. Wierzymy, że przedsiębiorcy nią uhonorowani mogą z dumą prezentować ją jako potwierdzenie swojego zaangażowania w dobrobyt pracowników.

Poprzez promowanie pozytywnych przykładów chcemy inspirować kolejnych pracodawców do wsparcia swoich pracowników w programie PPK.

Laureatami pierwszej edycji programu zostali:

Budimex: www.budimex.pl
Emitel: emitel.pl
EY Polska: www.ey.com/pl/pl/home
Komfort: komfort.pl

 

 

W trakcie pierwszej gali wręczenia nagród "Odpowiedzialny i przyjazny pracodawca" nagraliśmy wypowiedzi laureatów. Zobacz, co na temat wprowadzania PPK w swoich organizacjach powiedzieli prezesi nagrodzonych firm:

Chcesz dowiedzieć się jak zostać laureatem programu?

Napisz: kontakt@pfrportal.pl