Program
„Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca”

Celem zainaugurowanego w 2019 roku programu „Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca” jest wyróżnienie przedsiębiorców, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem we wdrażaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w swoich firmach, wykorzystując PPK jako element systemu benefitów pracowniczych i osiągając wysoką partycypację w programie.

Dzięki życzliwej i otwartej postawie pracodawcy, pracownicy mogą liczyć na zrozumienie i wsparcie w budowaniu prywatnych oszczędności. Za wkład w tworzenie przyjaznego środowiska pracy oraz budowanie finansowego zabezpieczenia pracowników, w programie przyznawana jest nagroda specjalna „Odpowiedzialnego i Przyjaznego Pracodawcy

Poprzez promowanie pozytywnych przykładów, chcemy inspirować pracodawców do wspierania pracowników w gromadzeniu oszczędności w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

 

Laureaci programu

Edycja VIII

25 marca 2024 r. odbyła się kolejna, VIII edycja gali "Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca". Wyróżnienie odebrało 21 pracodawców, zarówno z dużych, międzynarodowych korporacji, jak i niewielkich placówek publicznych. Nagrodzeni podkreślali ważną rolę PPK w kształtowaniu zatrudnienia i systemie benefitów, wielu z nich finansuje także maksymalną składkę. To pokazuje, że po 5 latach istnienia programu, przekonują się do niego nie tylko pracownicy, ale także zatrudniający. 


 

Edycja VII

VII edycja gali "Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca" odbyła się 15 listopada 2023 r. W jej trakcie nagrodzono rekordową ilość dwudziestu jeden pracodawców. Nagrodzeni reprezentują odmienne sektory, a także znacznie różnią się liczbą pracowników. W ten sposób udowadniamy, że każdy podmiot, niezależnie od branży i wielkości, może odznaczać się odpowiedzialną i przyjazną postawą względem pracowników.


Edycja VI

VI edycja gali "Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca" odbyła się 13 czerwca 2023 r. Podczas wydarzenia nagrodzono 18 pracodawców. Coraz większa partycypacja w PPK zarówno w małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstwach to efekt rosnącego zainteresowania programem oraz świadectwo zaangażowania firm, wspierających budowanie finansowego dobrostanu pracowników.
 

Edycja V

Firmy szczycące się wysoką partycypacją w PPK zostały nagrodzone tytułem „Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca”. W czasie V edycji gali, która odbyła się 20.10.2022 r., nagrodzonych zostało 17 pracodawców. Laureaci zostali nominowani przez instytucje finansowe zarządzające PPK. Wśród nagrodzonych znalazły się zarówno małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa.
 

Edycja IV

Dzięki wsparciu i zaangażowaniu pracodawców oraz atrakcyjności PPK jako benefitu pracowniczego, partycypacja w programie sukcesywnie wzrasta. Podczas IV edycji programu „Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca”, która odbyła się 7.04.2022 r., nagrodzono 13 laureatów, zarówno z dużych, międzynarodowych firm, jak również z instytucji samorządowych, naukowych i polskich firm rodzinnych. 

 

Edycja III

Trzecia edycja programu „Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca” odbyła się w listopadzie 2021 r., po zakończeniu wszystkich etapów wdrożenia PPK. Po raz pierwszy kandydatów do nagrody specjalnej wskazywały instytucje finansowe, zarządzające rachunkami PPK. Laureatami III edycji zostało 15 pracodawców.


Edycja II

W marcu 2020 r. odbyła się druga edycja programu „Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca”. Specjalną nagrodę programu otrzymało 5 pracodawców.

Edycja I

Pierwsza edycja programu „Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca” odbyła się w grudniu 2019 r. Pracownicze Plany Kapitałowe funkcjonowały już wówczas w największych firmach, zatrudniających co najmniej 250 osób. Za ponadprzeciętne zaangażowanie Pracodawcy w budowanie przyjaznego środowiska pracy oraz oszczędności emerytalnych i bezpieczeństwa finansowego Pracowników, nagrodę specjalną odebrali przedstawiciele 4 firm.