Autozapis 2023 w PPK

Czym jest autozapis w PPK?

Pracodawca nie musi uzyskać zgody pracownika, aby zapisać go do pracowniczego planu kapitałowego (PPK). W programie tym obowiązuje bowiem tzw. autozapis. Oznacza to, że jeśli pracownik w wieku 18-55 lat nie złożył deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, pracodawca sam „zapisuje” go do programu.

Co 4 lata pracodawca będzie zobowiązany ponowić autozapis do PPK. Pierwszy ponowny autozapis do programu będzie miał miejsce w 2023 roku, a kolejne: w 2027 roku, w 2031 roku itd.

Kogo dotyczy ponowny autozapis?

Ponowny autozapis dotyczy osób, które złożyły
deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.  

Jednak osoby, które  przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 55. rok życia, pracodawca będzie mógł „zapisać” do PPK albo wznowić za nie naliczanie wpłat do PPK – w ramach ponownego autozapisu - wyłącznie na ich wniosek, złożony do ostatniego dnia lutego 2023 roku. W przypadku osób zatrudnionych niebędących uczestnikami PPK potrzebny jest wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK, a w przypadku uczestników PPK, którzy zrezygnowali z dokonywania wpłat w trakcie oszczędzania w PPK - wniosek o dokonywanie wpłat do PPK


W ramach ponownego autozapisu pracodawca nie będzie mógł uwzględnić wniosku (o zawarcie umowy o prowadzenie PPK albo o dokonywanie wpłat do PPK) osoby zatrudnionej albo uczestnika PPK, którzy złożyli deklarację o rezygnacji, ale przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 70 lat.

Ponowny autozapis nie obejmie osób, które nie zostały „zapisane” do PPK z uwagi na to, że nie złożyły wniosku o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK (dotyczy to osób w wieku 55+). Osoby te – z uwagi na swój wiek – nie składały bowiem deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Jakie obowiązki ma pracodawca?

Pracodawca jest zobowiązany:

chyba, że osoba zatrudniona/uczestnik PPK ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, składając podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji.

Ważne terminy:

Dowiedz się więcej

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z Autozapisu 2023, skierowane do kadr i płac oraz osób, odpowiadających za obsługę PPK. Szkolenia prowadzimy zarówno w formule online, jak i stacjonarnie. Wykaz szkoleń oraz formularz zapisów można znaleźć tutaj

Zachęcamy także do zapoznania się z wydawnictwem PFR Portal PPK „PPK w praktyce: Autozapis”, dostępnym tutaj. W poradniku znajdą Państwo praktyczne przykłady, pozwalające na lepsze zrozumienie poruszanych zagadnień, terminarz obowiązujący pracodawców oraz przykładowy wzór informacji dla pracowników.

Chcesz zorganizować bezpłatne szkolenie z PPK w swoim mieście?
Skontaktuj się z nami: szkolenia@pfrportal.pl

Pytania i odpowiedzi dotyczące autozapisu