Strona główna / Aktualności / Wezwania do zawarcia ...

Wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie PPK oraz oświadczenia o prowadzeniu PPE

Aktualności

Wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie PPK oraz oświadczenia o prowadzeniu PPE

8 marca 2021

Wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie PPK oraz oświadczenia o prowadzeniu PPE

W ostatnim czasie do przedsiębiorców zostały rozesłane wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi oraz załączniki z oświadczeniem o prowadzeniu Pracowniczego Planu Emerytalnego.

Płatnicy będący podmiotami zatrudniającymi, gdzie w kwartale, którego dotyczy informacja, deklarowali składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby zatrudnione powinni przekazać takowe informacje. ZUS udostępnia PFR te szczegóły cztery razy w roku – do ostatniego dnia miesiąca następującego po każdym kwartale. PFR weryfikuje otrzymane od przedsiębiorców dane z informacjami w ewidencji PPK gromadzącej m.in. dane o zawartych umowach o zarządzanie PPK. Takie uprawnienie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342, dalej: ustawa o PPK) daje Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR). 

Monitów z PFR powinny spodziewać podmioty zatrudniające, które do 27 października 2020 r. miały obowiązek wdrożyć PPK, a tego jeszcze nie zrobiły. Chodzi tu o podmioty zatrudniające, które według stanu na 30 czerwca 2019 r. opłacały składki za co najmniej 50 zatrudnionych, a także te, które według stanu na 31 grudnia 2019 r. zatrudniały co najmniej 20 osób.

Jeśli przedsiębiorca zobowiązany do prowadzenia PPK nie widnieje w ewidencji PPK, PFR wzywa go pisemnie:

  • do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją finansową (PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA) – w terminie 30 dni od otrzymania wezwania;
  • przekazania informacji zwrotnej o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową i przesłanie tej informacji na adres e-mail: kontakt@ppk.pfr.pl. Alternatywą względem opisanego w zdaniu poprzednim sposobem przekazania informacji zwrotnej, jest przekazanie tej informacji listownie na adres: PKO BP Finat Sp. z o.o., Departament Obsługi Ewidencji PPK ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa (do wezwania załączona jest koperta zwrotna), lub
  • przekazania na adres e-mail: kontakt@ppk.pfr.pl oświadczenia o prowadzeniu pracowniczego programu emerytalnego („PPE”) wraz ze wskazaniem procentowej wysokości naliczanej i odprowadzanej składki podstawowej do PPE w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 850 t.j. z dnia 8 maja 2019 r. z późn. zm.) oraz procentowego udziału osób zatrudnionych, które uczestniczą w PPE – w przypadku, gdy podmiot zatrudniający prowadzi PPE.

 

Pracodawca, który zawrze umowę o zarządzanie PPK w następstwie wezwania przez PFR, powinien uwzględnić 10. dni roboczych przerwy między datą zawarcia umowy o zarządzanie PPK a datą zawarcia umowy o prowadzenie PPK. W tym czasie pracownicy podejmują decyzję o swoim uczestnictwie w programie. 

Należy także pamiętać, że niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie do dnia 27 października 2020 r. zagrożone jest karą grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń w podmiocie zatrudniającym w roku obrotowym poprzedzającym niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK.

Załącznik nr 1 do wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie dla pracodawcy dostępny jest do pobrania tutaj.


(ahp) (red)

Ostatnie wpisy
1

27 października 2021

Czasami termin na dokonanie wpłat do PPK jest przedłużony
2

26 października 2021

PPK dla księgowych – webinaria z instytucjami finansowymi
3

26 października 2021

„Zaloguj się do PPK” - cykl webinariów instruktażowych we współpracy z Instytucjami Finansowymi
4

26 października 2021

Aktualne szkolenia dla pracodawców, kadr i płac
5

26 października 2021

PFR Portal PPK na VIII Kongresie PIU
Zobacz także
Zdjęcie artykułu Czasami termin na dokonanie wplat do PPK jest przedluzony

27 października 2021

Czasami termin na dokonanie wpłat do PPK jest przedłużony

Zdjęcie artykułu Do pracodawcow trafia wkrotce wezwania PFR do zawarcia umowy o zarzadzanie PPK

25 października 2021

Do pracodawców trafią wkrótce wezwania PFR do zawarcia umowy o zarządzanie PPK

Zdjęcie artykułu Jak obliczyc 3-miesieczny okres zatrudnienia, potrzebny do zawarcia umowy o prowadzenie PPK?

18 października 2021

Jak obliczyć 3-miesięczny okres zatrudnienia, potrzebny do zawarcia umowy o prowadzenie PPK?

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.