Strona główna / Aktualności / Wspólny rachunek PPK ...

Wspólny rachunek PPK małżonków

Aktualności

Wspólny rachunek PPK małżonków

13 sierpnia 2021

Wspólny rachunek PPK małżonków

Małżonkowie po sześćdziesiątce mogą połączyć swoje oszczędności w PPK i otrzymywać jedno świadczenie. To dlatego, że od zasady, że kilka osób nie może mieć wspólnego rachunku PPK, jest jeden wyjątek. Dla małżonków, którzy ukończyli 60 lat i mają rachunki w tej samej instytucji finansowej, można otworzyć wspólny rachunek PPK do wypłaty świadczenia małżeńskiego.

Świadczenie małżeńskie wypłacane jest na wniosek uczestnika PPK, który ukończył co najmniej 60 lat. Jednak z takiego rozwiązania można skorzystać tylko wtedy, gdy małżonek uczestnika PPK, który także ukończył 60 lat, ma zawartą umowę o prowadzenie PPK z tą samą instytucją finansową i małżonkowie wspólnie oświadczą, że zgromadzone przez nich oszczędności PPK chcą otrzymywać w formie świadczenia małżeńskiego.

Wspólny rachunek PPK – jak to wygląda w praktyce?

W przypadku podjęcia przez małżonków decyzji o prowadzeniu wspólnego rachunku PPK, instytucja finansowa otwiera dla nich konto, na które przekazywane są środki z indywidualnych rachunków każdego z nich.

Świadczenie małżeńskie jest wypłacane z rachunku wspólnego, w co najmniej 120 miesięcznych ratach. Świadczenie to wypłaca się małżonkom wspólnie, do wyczerpania środków zgromadzonych na rachunku małżeńskim.

Zalety rachunku małżeńskiego

Prowadzenie przez małżonków wspólnego rachunku PPK to rozwiązanie, które może być użyteczne zarówno za życia obojga małżonków (każde z nich ma w ten sposób dostęp do wspólnych oszczędności), jak i na wypadek śmierci jednego z nich.

W tak przykrych okolicznościach drugi małżonek nadal będzie – teraz już wyłącznie – uprawniony do środków zgromadzonych na rachunku małżeńskim. W razie śmierci jednego z małżonków świadczenie małżeńskie wypłaca się drugiemu małżonkowi w dotychczasowej wysokości, do wyczerpania środków zapisanych na rachunku małżeńskim.

Dobrze jest wiedzieć, że dopiero po śmierci drugiego z małżonków środki z rachunku małżeńskiego trafiają do osób uprawnionych, wskazanych instytucji finansowej przez małżonków albo do spadkobierców małżonków.

Osobne korzystanie z oszczędności

A co w przypadku, kiedy  małżonkowie oszczędzający w PPK zdecydują się na osobne korzystanie ze zgromadzonych przez siebie oszczędności?

Otóż wtedy, w razie śmierci jednego z nich, drugi małżonek ma zagwarantowane otrzymanie połowy środków z rachunku PPK zmarłego w zakresie, w jakim te środki były objęte małżeńską wspólnością majątkową. Na to, co dzieje się z pozostałą częścią środków, mają wpływ decyzje podjęte wcześniej przez uczestnika PPK.

Uczestnik PPK może wskazać instytucji finansowej jedną lub więcej osób, które mają po jego śmierci otrzymać środki z jego rachunku PPK. W razie wskazania takich osób uprawnionych, to do nich trafią środki z rachunku PPK zmarłego uczestnika, bez konieczności przeprowadzenia postępowania spadkowego (taką osobą uprawnioną może, ale nie musi być małżonek zmarłego).
Dopiero w razie niewskazania instytucji finansowej osób uprawnionych, środki z PPK trafiają do spadkobierców uczestnika programu Pracowniczych Planów Kapitałowych.


(ap)

 

Ostatnie wpisy
1

25 października 2021

Do pracodawców trafią wkrótce wezwania PFR do zawarcia umowy o zarządzanie PPK
2

21 października 2021

PPK dla księgowych – webinaria z instytucjami finansowymi
3

21 października 2021

XV Jubileuszowe Forum Funduszy: przyrasta liczba uczestników PPK
4

21 października 2021

„Zaloguj się do PPK” - cykl webinariów instruktażowych we współpracy z Instytucjami Finansowymi
5

21 października 2021

Aktualne szkolenia dla pracodawców, kadr i płac
Zobacz także
Zdjęcie artykułu Jak obliczyc 3-miesieczny okres zatrudnienia, potrzebny do zawarcia umowy o prowadzenie PPK?

18 października 2021

Jak obliczyć 3-miesięczny okres zatrudnienia, potrzebny do zawarcia umowy o prowadzenie PPK?

Zdjęcie artykułu Rzeczpospolita i parkiet.com: Coraz wiecej kobiet dba o swoje bezpieczeestwo finansowe

18 października 2021

Rzeczpospolita i parkiet.com: Coraz więcej kobiet dba o swoje bezpieczeństwo finansowe

Zdjęcie artykułu Zleceniobiorca moze zostac uczestnikiem PPK

11 października 2021

Zleceniobiorca może zostać uczestnikiem PPK

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.