Strona główna / Aktualności / Niedopełnienie obowi ...

Niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK jest wykroczeniem

Aktualności

Niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK jest wykroczeniem

24 listopada 2023

Niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK jest wykroczeniem

Za niezawarcie w terminie umowy o prowadzenie PPK grozi kara grzywny. Ściganie tych wykroczeń należy do zadań Państwowej Inspekcji Pracy.

Jeżeli podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego nie dopełnia obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym przepisami terminie, czyli nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły 3 miesiące (90 dni) zatrudnienia, podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 1 000 000 zł.

Taka kara grozi także podmiotowi zatrudniającemu albo osobie obowiązanej do działania w jego imieniu, który/która:

  • nie dopełnia obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie,  
  • nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia,  
  • nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK.

 

Ściganie tych wykroczeń oraz udział w postępowaniu w sprawach dotyczących tych wykroczeń w charakterze oskarżyciela publicznego należy do obowiązków Państwowej Inspekcji Pracy.

Wezwania PFR

Umowa o prowadzenie PPK nie może zostać zawarta bez wcześniejszego zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Za niewykonanie tego obowiązku w terminie także grozi kara grzywny. Może ona zostać nałożona na podmiot zatrudniający albo osobę obowiązaną do działania w imieniu tego podmiotu - w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u tego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) sprawdza, które podmioty zatrudniające nie wywiązały się z ciążącego na nich obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK. W razie ustalenia, że dany podmiot nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w ustawowym terminie, PFR wzywa ten podmiot do zawarcia, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania, umowy o zarządzanie PPK z funduszem zdefiniowanej daty zarządzanym przez wyznaczoną instytucję finansową (PFR TFI SA) albo do przekazania do PFR informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową.

Ten 30-dniowy termin nie stanowi przedłużenia terminu na zawarcie umowy o zarządzanie PPK. Jeżeli podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu tego podmiotu nie dopełnił/dopełniła obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, podlega odpowiedzialności wykroczeniowej za niewykonanie tego obowiązku.

Uczestnictwo w PPK z mocy prawa

Należy także zwrócić uwagę, że w przypadku, gdy podmiot zatrudniający nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK - w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej - do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły 3 miesiące (90 dni) zatrudnienia, przyjmuje się, że w pierwszym dniu po upływie tego terminu z mocy prawa powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK pomiędzy osobą zatrudnioną a instytucją finansową, z którą podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK. Umowę o prowadzenie PPK uważa się za zawartą na warunkach wynikających z umowy o zarządzanie PPK.

Autor: Redakcja PFR Portal PPK

Ostatnie wpisy
1

23 lipca 2024

Zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego (10:00-12:00)
2

22 lipca 2024

Dlaczego trudno nam oszczędzać w wakacje?
3

18 lipca 2024

Już 31 lipca "PPK krok po kroku" na Bielanach – bezpłatne konsultacje
4

9 lipca 2024

Niedokończony autozapis to wyzwanie dla rynku emerytalnego we Włoszech
5

5 lipca 2024

Zaloguj się i sprawdź swój rachunek PPK
Zobacz także
Zdjęcie artykułu ppe-zamiast-ppk-0624

21 czerwca 2024

PPE zamiast PPK? Pamiętaj o sprawdzeniu partycypacji!

Zdjęcie artykułu od-1-lipca-wzrasta-minimalne-wynagrodzenie-0624

20 czerwca 2024

Od 1 lipca wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę

Zdjęcie artykułu ppk-dla-osob-zatrudnionych-w-zagranicznych-podmiotach-0524

31 maja 2024

PPK dla osób zatrudnionych w zagranicznych podmiotach zatrudniających

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.