Pracodawca powinien niezwłocznie po otrzymaniu takiego wniosku zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz takiej osoby. W okresie przejściowym dopuszczalne jest zawarcie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz takiej osoby w najpóźniejszym przewidzianym ustawowo terminie na zawarcie takiej umowy, tj. 10 maja 2021 roku dla przedsiębiorców objętych reżimem ustawy o PPK od 1 stycznia 2021 r.