Tak, wezwanie do takiego podmiotu zatrudniającego zostanie wysłane listem. W odpowiedzi na wezwanie PFR pracodawca powinien:

  • zawrzeć umowę o zarządzanie PPK, jeśli jest to jego obowiązkiem i poinformować o tym PFR albo
  • jeśli obowiązek zawarcia tej umowy nie dotyczy tego pracodawcy - poinformować PFR o tym fakcie, podając przyczynę niezawarcia tej umowy.

 

W obu przypadkach pracodawca powinien wypełnić przygotowany przez PFR i dostępny na stronie PFR (wezwania-ppk.pfr.pl) formularz, do którego zaloguje się za pomocą podanych w treści wezwania NIP i TOKENU.

 

Wypełnienie formularza nie powinno zająć więcej niż kilka minut, a pozwoli na uniknięcie ew. kolejnych wezwań bądź kontroli.