Kalkulator PPK

Sprawdź swoje przyszłe oszczędności

wersje kalkulatora

(% wynagrodzenia brutto)

Minimalny wiek to 18 lat, maksymalny to 70 lat
Musisz podać wysokość wynagrodzenia

Twoja podstawowa miesięczna wpłata

(% wynagrodzenia brutto)

Twoja podstawowa miesięczna wpłata to 2% wynagrodzenia brutto.

Podstawowa miesięczna wpłata Twojego pracodawcy to 1,5% wynagrodzenia brutto.

Twoja dodatkowa dobrowolna miesięczna wpłata

(% wynagrodzenia brutto, poza wpłatą podstawową)

Dodatkowa dobrowolna miesięczna wpłata pracodawcy

(% wynagrodzenia brutto, poza wpłatą podstawową)

W momencie ukończenia 60 roku życia możesz rozpocząć proces wypłat z PPK. Kwota jednorazowej wypłaty nie może przekroczyć 25% środków, by mogła być zwolniona z 19% podatku od zysków kapitałowych.

Wypłata jednorazowa po zakończeniu oszczędzania

Wpłata będzie pomniejszona o podatek od zysków kapitałowych!

Zakładana roczna stopa zwrotu z inwestycji w okresie oszczędzania

0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
1000

Zakładana roczna stopa zwrotu w okresie wypłat

0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
1000

Zakładany roczny wzrost wynagrodzenia

0%
1%
2%
3%
4%
5%
1000

Koszty zarządzania

0%
0.10%
0.20%
0.30%
0.40%
0.50%
0.60%
1000

Twój wynik

Musisz oszczędzać do

0 roku życia

Procent jaki musisz dołożyć

Łącznie z pracodawcą musicie dołożyć

0%

Z podanymi parametrami nie osiągniesz tak wysokiej wypłaty miesięcznej. Wartości dla maksymalnych wpłat przedstawiono poniżej.

Twoje oszczędności

Suma zgromadzonych przez Ciebie środków w PPK

Wypłacając środki z PPK według zadeklarowanego podziału otrzymasz łącznie:

Wypłatę
jednorazową

oraz

Miesięczne
wypłaty z PPK

900 zł

Oszczędzając samodzielnie odłożysz w tym czasie tylko:

123450 zł

Razem szybciej się składa

 • Środki wpłacone
  przez pracownika:

 • Środki wpłacone
  przez pracodawcę:

 • Środki dopłacone
  przez Państwo:

 • Wypracowany zysk:

 • Poniesione koszty
  zarządzania:

 • Podatek od zysków
  kapitałowych:

Twoje środki przy dłuższym oszczędzaniu

Dwa lata dłużej:

195 410 zł

Pięć lat dłużej:

235 646 zł

Kalkulator oszczędności
Pracowniczych Planów Kapitałowych

Uwaga: kalkulator w trakcie przebudowy w związku ze zmianą wysokości płacy minimalnejod 1.07.2024 r. Wyniki są obowiązujące na dzień 30.06.2024 r.

 

Nasz kalkulator jest prostym narzędziem stworzonym na potrzeby podstawowej symulacji wyników oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. W trzech zakładkach prezentujemy m.in. jaką kwotę można odłożyć po określonym czasie (zakładka pierwsza), jaki procent pensji powinniśmy dokładać do podstawowych wpłat, by w określonym czasie osiągnąć pożądaną wysokość comiesięcznych wypłat z PPK (zakładka druga), a także – do jakiego wieku powinniśmy oszczędzać, by osiągnąć ten wynik przy przyjętej wysokości wpłat.
 
Naturalnie zakładamy też wariant pesymistyczny – przy niskich wpłatach comiesięcznych i/lub krótkim okresie oszczędzania można nigdy nie osiągnąć zakładanego poziomu wypłat. W takim przypadku kalkulator wyświetli stosowny komunikat.
 
Kalkulator ma cztery suwaki umożliwiające ustawienie parametrów

- realnej stopy zwrotu z inwestycji w okresie aktywnego oszczędzania,

- realnej stopy zwrotu z inwestycji w okresie wypłat, 

- realnej stopy wzrostu wynagrodzeń w okresie zatrudnienia, oraz

- średniego kosztu zarządzania.

 

Przyjęte w założeniach do Ustawy o PPK parametry dla tych wartości, w oparciu o wieloletnie prognozy makroekonomiczne, to odpowiednio 3,5%, 2,75% oraz 2,8% - dlatego suwaki są domyślnie ustawione na tych wartościach. Prognozy organizacji OECD dla Polski na najbliższe 40 lat zakładają stabilny rozwój w przedziale od 0 do 5% rocznie - daliśmy więc użytkownikom możliwość przestawienia tych parametrów w dowolne położenie w zakresie prognozowanym przez OECD.
 
Czwarty suwak, koszt zarządzania, domyślnie ustawiony jest na 0,5% - taką maksymalną wartość zakłada Ustawa o PPK, a dla instytucji, które osiągną ponadprzeciętne wyniki, dodatkowo przewidziano 0,1%. W praktyce pobierana przez instytucje opłata jest znacznie niższa - w ostatnim kwartale 2021 r. wynosiła średnio 0,35%. Tabele opłat są co kwartał publikowane w Aktualnościach serwisu MojePPK.pl, więc można poeksperymentować dzięki temu narzędziu i sprawdzić, jak średnia wysokość opłat w długim okresie  wpłynie na nasze oszczędności. Kwota ta wyświetla się pod wykresem.
 
Po wpisaniu kwoty wynagrodzenia niższej niż 1,2-krotność wynagrodzenia minimalnego (w 2024 r. jest to 5090,4 zł) wyświetlą się dodatkowe możliwości obniżenia wpłaty pracownika nawet do 0,5%. Od 5090,41 zł ta możliwość znika.
 
Przy wybraniu wypłaty jednorazowej 100% oszczędności po zakończeniu oszczędzania kalkulator wyświetli kwotę podatku od zysków kapitałowych pod wykresem. Suma oszczędności nie zawiera tego odliczenia.

 

Nikt nie pokusi się o odpowiedzialne stwierdzenie, jak potoczą się dzieje polskiej gospodarki przez następne kilkadziesiąt lat, ale doświadczenia minionego ćwierćwiecza napawają pewnym optymizmem, a historia innych państw z grupy krajów rozwiniętych, do których należy Polska, każą wierzyć w scenariusz może nudny, ale bezpieczny i stabilny. Takie też założenia przyjęliśmy dla naszego kalkulatora.

 

Wyniki, które pokazuje kalkulator, są prezentowane według bieżącej wartości pieniądza. Przykładowo, 30-latek zarabiający 4000 zł brutto zobaczy przy domyślnych ustawieniach wynik oszczędności 134 723 zł, z czego może jednorazowo wypłacić 33 681 zł, a co miesiąc przez 10 lat otrzyma 964 zł. Co to są za pieniądze? To kwoty w „dzisiejszych złotych” – możemy sobie wyobrazić dzisiaj, ile jest warte 964 zł i co możemy za nie dziś kupić, nie wiemy jednak, jakiej kwocie (i w jakiej walucie) będzie ta suma odpowiadać za 20 czy 30 lat. 
 

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.