AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest częścią Grupy AXA, która według Fortune Global 500 jest jedną z największych grup finansowo-ubezpieczeniowych na świecie i zapewnia poczucie bezpieczeństwa 108 milionom klientów w 57 krajach.

W Polsce AXA TFI od lat zajmuje się tworzeniem kompleksowych rozwiązań inwestycyjnych.

- Poza subfunduszami cyklu życia oferowanymi w ramach PPK zarządzamy 19 funduszami i subfunduszami, prowadzimy też programy inwestycyjne i emerytalne oparte na funduszach  AXA FIO oraz AXA SFIO. Zarządzamy 6,1 mld zł aktywów.

- Fundusze AXA od lat są laureatami nagród i wyróżnień Alfa, przyznawanych przez Analizy Online.  Za 2019 rok wyróżnione zostały: AXA Selektywny Akcji Polskich w kategorii funduszy akcji polskich oraz AXA Akcji Małych i Średnich Spółek w kategorii funduszy akcji polskich małych i średnich spółek. Nasze produkty emerytalne: zarówno Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), jak i Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) znalazły się na podium w rankingach Analiz Online za rok 2019. Wyróżniono produkty z niskimi kosztami, bogatą ofertą i wysoką efektywnością zarządzania kapitałem.

- Nasze fundusze systematycznie wykazują stopy zwrotu wyższe od średniej rynkowej dla właściwych grup funduszy, zarówno w krótkim, jak i długim okresie zapewniając stabilność inwestycjom długoterminowym.

W ramach AXA Emerytura SFIO oferujemy:

- 9 subfunduszy zdefiniowanej daty;

- obniżone w stosunku do maksymalnych opłaty za zarządzanie aktywami w ramach PPK;

- dodatkowe korzyści dla Państwa pracowników wynikające z szerokiej oferty Grupy AXA w Polsce.
 


Dane liczbowe – dane własne AXA według stanu na 31.12.2019

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

tel.: 22 555 07 00
www.axa.pl/ppk

 

KRS: 0000329866

REGON: 141850545

NIP: 108-00-07-417

Kapitał zakładowy: 22 500 000 zł

(opłacony w całości)

Oferta

AXA Emerytura SFIO

Wyróżnieniem oferty AXA TFI jest aż 9 funduszy zdefiniowanej daty, w które inwestowane będą środki uczestników PPK. Nasi eksperci będą nimi zarządzać łącząc globalne doświadczenie Grupy AXA z lokalnymi kompetencjami. Ryzyko konkretnych funduszy będzie malało wraz z wiekiem uczestnika, ale zawsze priorytetowo traktowana będzie wysoka płynności i bezpieczeństwo inwestycji. Fundusze w ramach PPK charakteryzują się niską opłatą za zarządzanie, ale w naszym przypadku jest ona jeszcze bardziej konkurencyjna, gdyż w zależności od ryzyka funduszu waha się od 0,3% do 0,5%.