AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest częścią Grupy AXA, która według Fortune Global 500 jest największą grupą finansowo-ubezpieczeniową na świecie i zapewnia poczucie bezpieczeństwa 105 milionom klientów w 61 krajach.

W Polsce AXA TFI od lat zajmuje się tworzeniem kompleksowych rozwiązań inwestycyjnych. Efektywnie wykorzystujemy globalne doświadczenie (do Grupy AXA należą dwie firmy inwestycyjne o globalnym zasięgu: AXA Investment Managers oraz AB) i łączymy je z kompetencjami lokalnych ekspertów.

- Zarządzamy 19 funduszami, prowadzimy też programy inwestycyjne i emerytalne oparte na funduszach  AXA FIO oraz AXA SFIO. Zarządzamy 6 mld zł aktywów.

- W ubiegłych latach fundusze AXA były laureatami nagród Alfa, przyznawanych przez Analizy Online.  AXA Selektywny Spółek Polskich otrzymał w 2017 roku wyróżnienie w kategorii funduszy akcji polskich. W tej samej grupie wyróżnienie za 2018 rok otrzymał fundusz AXA Akcji.

- Nasze fundusze systematycznie wykazują stopy zwrotu wyższe od średniej rynkowej dla właściwych grup funduszy, zarówno w krótkim, jak i długim okresie zapewniając stabilność inwestycjom długoterminowym.

W ramach AXA Emerytura SFIO oferujemy:

- 9 subfunduszy zdefiniowanej daty;

- obniżone w stosunku do maksymalnych opłaty za zarządzanie aktywami w ramach PPK;

- dodatkowe korzyści dla Państwa pracowników wynikające z szerokiej oferty Grupy AXA w Polsce;

- opiekę dedykowanego Account Managera, który będzie wspierał Państwa zarówno w trakcie jak i po wdrożeniu.

 

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

tel.: 22 555 07 00
www.axa.pl/ppk

 

KRS: 0000329866

REGON: 141850545

NIP: 108-00-07-417

Kapitał zakładowy: 22 500 000 zł

(opłacony w całości)

Oferta

AXA Emerytura SFIO

Wyróżnieniem oferty AXA TFI jest aż 9 funduszy zdefiniowanej daty, w które inwestowane będą środki uczestników PPK. Nasi eksperci będą nimi zarządzać łącząc globalne doświadczenie Grupy AXA z lokalnymi kompetencjami. Ryzyko konkretnych funduszy będzie malało wraz z wiekiem uczestnika, ale zawsze priorytetowo traktowana będzie wysoka płynności i bezpieczeństwo inwestycji. Fundusze w ramach PPK charakteryzują się niską opłatą za zarządzanie, ale w naszym przypadku jest ona jeszcze bardziej konkurencyjna, gdyż w zależności od ryzyka funduszu waha się od 0,3% do 0,5%.