PPK Z AEGON – WYBÓR, KTÓRY SIĘ OPŁACA

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządza istniejącym od ponad 20 lat Aegon OFE. Swoje aktywa powierzyło nam prawie 2 mln Klientów. Nasz zespół inwestycyjny zarządza aktywami o wartości około 10 mld złotych.

Aegon PTE S.A.  jest częścią międzynarodowej grupy finansowej, która na świecie zarządza aktywami o wartości ponad 800 miliardów euro. Grupa Aegon posiada wieloletnie doświadczenie
w zarządzaniu programami emerytalnymi
m.in. w Stanach Zjednoczonych i Europie.

Oferujemy pomoc w procesie wdrażania PPK oraz przy późniejszym zarządzaniu programami emerytalnymi w Państwa firmie. Prowadzimy szkolenia dla pracowników i rozwijamy mobilne aplikacje oraz nowoczesne rozwiązania informatyczne, które usprawnią obsługę PPK i pomogą odciążyć działy HR.

Czerpiemy z doświadczeń Grupy Aegon. Koncentrujemy się na długoterminowych procesach inwestycyjnych i systematycznym zwiększaniu wartości aktywów, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego poziomu ich bezpieczeństwa. Nasza polityka inwestycyjna spełnia wszelkie wymogi prawne i uwzględnia poziomy ryzyka poszczególnych funduszy.

Zapraszamy do współpracy.

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

ul. Wołoska 5

02-675 Warszawa

tel.: 801 218 218
ppk-aegon.pl

 

KRS: 0000028767

REGON: 01316177600000

NIP: 5212949094

Kapitał zakładowy: 110 356 000 zł

(opłacony w całości)

Oferta

Fundusze Zdefiniowanej Daty Aegon PPK

Prezentujemy Fundusze Zdefiniowanej Daty, w których alokacja środków pomiędzy klasy aktywów jest zmienna w czasie. Ryzyko zmniejsza się wraz ze zbliżaniem się końca inwestycji.

Dążymy do osiągnięcia ponadprzeciętnych stóp zwrotu w oparciu o staranny dobór lokat przy ścisłej kontroli ryzyka. Inwestujemy w spółki posiadające przewagi konkurencyjne i perspektywy wzrostu w oparciu o trendy ekonomiczne, demograficzne i technologiczne.

Kierujemy się zasadami odpowiedzialnego inwestowania, uwzględniając takie czynniki, jak ochrona środowiska czy odpowiedzialność społeczna.