Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. działa na polskim rynku od 2003 roku i posiada bogatą ofertę strategii inwestycyjnych opartych o różne klasy aktywów na rynku polskim i rynkach zagranicznych. 
Towarzystwo otrzymało nagrodę „TFI Roku” za 2021 rok, przyznawaną przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet”. 
Grupa Allianz to jeden z wiodących ubezpieczycieli na świecie, obsługujący 126 mln klientów w ponad 70 krajach oraz jeden z największych zarządzających aktywami na świecie - blisko 2,3 bln euro w zarządzaniu spółek PIMCO i Allianz Global Investors.
2 lipca 2022 nastąpiło połączenie prawne TFI Allianz Polska S.A. z Aviva Investors Poland TFI S.A. i obecnie oba towarzystwa działają pod wspólną marką TFI Allianz Polska S.A.

Według danych na koniec marca br. TFI Allianz Polska i Aviva Investors TFI obsługiwały łącznie 331,5 tys. klientów i zarządzały aktywami o wartości 16,8 mld zł. Łącznie w obu Towarzystwach zawartych zostało 26,8 tys. umów o zarządzanie z podmiotami zobowiązanymi do utworzenia PPK. 

Po połączeniu TFI Allianz Polska oferuje swoim klientom dwa rozwiązania PPK oparte o fundusze zdefiniowanej daty:

•    Allianz Plan Emerytalny SFIO

•    Allianz SFIO PPK (dawnej Avivy)

Jak się zalogować do swojego rachunku PPK? Zapraszamy do skorzystania z instrukcji dostępnej w materiałach do pobrania.

Allianz SFIO PPK

ul. Inflancka 4b

00-189 Warszawa

tel.: 22 541 75 75
www.allianz.pl/allianz-sfio-ppk

 

KRS: 0000176359

REGON: 015555893

NIP: 5213259888

Kapitał zakładowy: 69 888 000 zł

(opłacony w całości)

Oferta

Allianz SFIO PPK

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK (Allianz SFIO PPK) z wydzielonymi 9 subfunduszami zdefiniowanej daty. Subfundusze będą automatycznie zmieniać politykę inwestycyjną w taki sposób, aby zbliżając się do końca inwestycji ograniczyć ryzyko inwestycyjne, zwiększając tym samym bezpieczeństwo powierzonych środków. 
Decyzje inwestycyjne w funduszu realizujemy poprzez umiejętny dobór branż i spółek w oparciu o rzetelne analizy rynkowe oraz wewnętrzne prognozy makroekonomiczne.