Aviva jest obecna na polskim rynku od ponad 25 lat, a nasza historia na rynku brytyjskim liczy ponad 320 lat. W 2012 roku uczestniczyliśmy w tworzeniu oraz wdrażaniu reformy emerytalnej na rynku brytyjskim (Pension Acts). W Polsce Ustawa o PPK powstała w oparciu o rozwiązania, które funkcjonują z sukcesem w wielu krajach, w tym w Wielkiej Brytanii. Zaufało nam dotychczas 33 mln Klientów na świecie, w tym 3,5 mln w Polsce.

Aviva Investors jest częścią inwestycyjną grupy Aviva. Działamy w 14 centrach finansowych na świecie i zarządzamy aktywami o wartości 330 mld ₤. W Polsce jesteśmy obecni od 2001 roku i należymy do największych TFI pod względem wartości zarządzanych aktywów. Zaufało nam już blisko 47 tys. Klientów, którzy powierzyli nam swoje inwestycje o łącznej wartości 18,2 mld zł.

Oferta Aviva Investors Poland TFI SA obejmuje szeroki wachlarz funduszy o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych, umożliwiających inwestowanie na wielu rynkach, w różne sektory gospodarki. Zarządzamy środkami zarówno klientów indywidulanych, jak i korporacyjnych oraz aktywami spółek polskiej Grupy Aviva.

Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu programów dla przedsiębiorstw. Wśród naszych Klientów są zarówno duże korporacje, jak i małe firmy. Aviva Investors Poland TFI, jako podmiot zarządzający aktywami w ramach Grupy Aviva, łącznie zarządza środkami o wartości 1,13 mld zł, ulokowanymi w funduszach inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych. Są to środki powierzone nam przez ponad 55 tysięcy osób - Uczestników 126 programów emerytalnych (PPE) oraz kilkuset ubezpieczeń grupowych.

 

Jak się zalogować do swojego rachunku PPK? Zapraszamy do obejrzenia filmu oraz skorzystania z instrukcji dostępnej w materiałach do pobrania.

 

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Inflancka 4b

00-189 Warszawa

tel.: 22 563 29 96
www.aviva.pl/ppk

 

KRS: 0000011017

REGON: 931152953

NIP: 8971553438

Kapitał zakładowy: 12 250 000 zł

(opłacony w całości)

Oferta

Aviva SFIO PPK

W Aviva Investors decyzje inwestycyjne realizujemy poprzez umiejętny dobór branż i spółek w oparciu o rzetelne analizy rynkowe oraz wewnętrzne prognozy makroekonomiczne. Korzystamy także ze wsparcia i doświadczenia Aviva Investors w Londynie.

Oferujemy Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK (Aviva SFIO PPK) z wydzielonymi 9 subfunduszami zdefiniowanej daty. Subfundusze będą automatycznie zmieniać politykę inwestycyjną w taki sposób, aby zbliżając się do końca inwestycji ograniczyć ryzyko inwestycyjne, zwiększając tym samym bezpieczeństwo powierzonych środków.