Kim jesteśmy?

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest częścią Grupy Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zrzeszającej 323 Banki Spółdzielcze. Łączna liczba placówek bankowych (ponad 2300) sprawia, że jesteśmy czołową grupą finansową w Polsce. Naszym jedynym akcjonariuszem jest Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., oparty na polskim kapitale. 

Co nas wyróżnia? 

• Jesteśmy jedyną instytucją oferującą PPK, która nie będzie pobierała opłat za zarządzanie do końca 2022 roku! 

W ciągu ostatnich pięciu lat aż trzykrotnie otrzymaliśmy statuetkę Złotego Portfela za najlepszy wynik w grupie funduszy gotówkowych i pieniężnych. Staramy się, aby nasze wyniki nie tylko były dobre, ale przede wszystkim powtarzalne, co ma najistotniejsze znaczenie dla naszych Klientów. 

Prowadzimy największy w Polsce (pod względem liczby pracodawców) Międzyzakładowy Pracowniczy Program Emerytalny, do którego przystąpiły już 152 podmioty i wkrótce dołączą kolejne. Z przyjemnością dzielimy się naszym doświadczeniem z firmami chcącymi zadbać o przyszłość emerytalną swoich pracowników, jednocześnie wyróżniając się na rynku pracy. 

Jesteśmy Towarzystwem opartym na polskim kapitale, a naszym właścicielem jest Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 

• Stworzyliśmy dedykowany zespół do wsparcia Państwa we wdrażaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych w oparciu o nasze doświadczenia zdobyte podczas tworzenia m.in. Pracowniczych Programów Emerytalnych. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!
 

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Grzybowska 81

00-844 Warszawa

tel.: 22 578 14 69
ppk.bpstfi.pl/

 

KRS: 0000303993

REGON: 141339663

NIP: 1080005298

Kapitał zakładowy: 12 500 000 zł

(opłacony w całości)

Oferta

BPS Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Na poczet Pracowniczych Planów Kapitałowych utworzyliśmy dedykowany fundusz BPS Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w ramach którego wyodrębniliśmy 9 wydzielonych subfunduszy zdefiniowanej daty (potocznie nazywanych również „cyklu życia”). Subfundusze zostały dopasowane do wieku uczestników PPK, dzięki czemu ich polityka inwestycyjna zmienia się co 5 lat, kierując się zasadą: „im starszy uczestnik tym przewaga lokat funduszu charakteryzujących się mniejszą zmiennością powinna być coraz większa”.