Kim jesteśmy?
BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
jest częścią Grupy Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zrzeszającej 323 Banki Spółdzielcze. Łączna liczba placówek bankowych (ponad 2300) sprawia, że jesteśmy czołową grupą finansową w Polsce. Naszym jedynym akcjonariuszem jest Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., oparty na polskim kapitale. Jesteśmy obecni na rynku funduszy inwestycyjnych od 2010 roku, prowadząc działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, które umożliwia m.in. tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi otwartymi, specjalistycznymi oraz zamkniętymi. Nasze działania koncentrujemy na zapewnianiu kompleksowej oferty inwestycyjnej stworzonej dla Banku BPS S.A., Zrzeszonych w Grupie Banków Spółdzielczych oraz ich klientów zarówno indywidualnych, jak i przedsiębiorstw.

Dlaczego my?

• W ciągu ostatnich pięciu lat aż trzykrotnie otrzymaliśmy statuetkę Złotego Portfela za najlepszy wynik w grupie funduszy gotówkowych i pieniężnych. Staramy się, aby nasze wyniki nie tylko były dobre, ale przede wszystkim powtarzalne, co ma najistotniejsze znaczenie dla naszych Klientów.

• Prowadzimy największy w Polsce (pod względem liczby pracodawców) Międzyzakładowy Pracowniczy Program Emerytalny, do którego przystąpiły już 152 podmioty i wkrótce dołączą kolejne. Z przyjemnością dzielimy się naszym doświadczeniem z firmami chcącymi zadbać o przyszłość emerytalną swoich pracowników, jednocześnie wyróżniając się na rynku pracy.

• Jesteśmy Towarzystwem opartym na polskim kapitale, a naszym właścicielem jest Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

• Stworzyliśmy dedykowany zespół do wsparcia Państwa we wdrażaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych w oparciu o nasze doświadczenia zdobyte podczas tworzenia m.in. Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą! 
 

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Grzybowska 81

00-844 Warszawa

tel.: 22 578 14 69
bpstfi.pl/emerytury/ppk

 

KRS: 0000303993

REGON: 141339663

NIP: 1080005298

Kapitał zakładowy: 12 500 000 zł

(opłacony w całości)

Oferta

BPS Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Na poczet Pracowniczych Planów Kapitałowych utworzyliśmy dedykowany fundusz BPS Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w ramach którego wyodrębniliśmy 8 wydzielonych subfunduszy zdefiniowanej daty (potocznie nazywanych również „cyklu życia”). Subfundusze zostały dopasowane do wieku uczestników PPK, dzięki czemu ich polityka inwestycyjna zmienia się co 5 lat, kierując się zasadą: „im starszy uczestnik tym przewaga lokat funduszu charakteryzujących się mniejszą zmiennością powinna być coraz większa”.