Łącząc tradycyjne i alternatywne inwestycje, zapewniamy klientom na całym świecie dedykowane partnerstwo i koncentrujemy się na długoterminowych wynikach. Głównym obszarem inwestycyjnym w Goldman Sachs są usługi inwestycyjne i doradcze dla wiodących światowych instytucji, doradców finansowych i osób prywatnych. Korzystamy z globalnej sieci i szerokiej wiedzy eksperckiej w każdym regionie i na każdym rynku. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zarządzaliśmy ponad 2 bilionami dolarów aktywów na całym świecie. Kierując się pasją do rezultatów osiąganych przez naszych klientów, staramy się budować długoterminowe relacje oparte na zaufaniu, zrównoważonych wynikach i wspólnym sukcesie. 

Goldman Sachs TFI jest częścią Grupy Goldman Sachs. Posiadamy zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Plac Europejski 1

00-844 Warszawa

tel.: 801 690 555, 22 541 75 11
www.gstfi.pl/dla-firm/ppk

 

KRS: 0000039430

REGON: 273681824

NIP: 9542180836

Kapitał zakładowy: 21 000 000 zł

(opłacony w całości)

Oferta

Goldman Sachs Emerytura SFIO

Goldman Sachs Emerytura SFIO