•    Zarządzamy aktywami o wartości ponad 6 mld zł, a z naszych usług korzysta ok. 155 tys. klientów instytucjonalnych i indywidualnych.
•    Wyróżnia nas długoterminowa efektywność. Niezależni eksperci wielokrotnie uznawali Investors TFI za najlepszą firmę zarządzającą funduszami.
•    Wyróżnikiem Investors TFI jest też dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu Pracowniczymi Programami Emerytalnymi.

Jesteśmy jedną z najczęściej nagradzanych za wyniki inwestycje firm zarządzających funduszami. Dziennik Rzeczpospolita od lat regularnie zalicza nas do grona najlepszych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce, przy czym cztery razy (w latach 2016-2019) uznał nas za najlepsze TFI. W 2022 roku utrzymaliśmy się w czołówce, zajmując czwarte miejsce w zestawieniu opublikowanym przez gazetę. Do grona najlepszych wielokrotnie zaliczały nas też Analizy Online, niezależna firma zajmująca się analiza rynku funduszy inwestycyjnych. W rankingu za 2021 rok znaleźliśmy się w pierwszej trójce najlepszych towarzystw funduszy inwestycyjnych w ocenie ekspertów Analiz Online. Nasze wyniki wielokrotnie doceniała też Gazeta Giełdy i Inwestorów PARKIET.

Oprócz efektywności wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami, w tym środkami gromadzonymi w Pracowniczych Programach Emerytalnych. Zespół Investors TFI od ponad dwudziestu lat prowadzi PPE. Zaufały nam zarówno duże przedsiębiorstwa oraz międzynarodowe korporacje, jak i małe i średnie firmy prywatne. Dzięki temu wiemy jak wspomóc pracodawców na każdym etapie uruchamiania i prowadzenia tego typu programów

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Mokotowska 1

00-640 Warszawa

tel.: 22 355 46 65
www.ppk.investors.pl

 

KRS: 0000227685

REGON: 140027134

NIP: 1070001525

Kapitał zakładowy: 7 257 190 zł

(opłacony w całości)

Oferta

Investor PPK SFIO

Investors TFI do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych utworzyło fundusz Investor PPK SFIO z dziewięcioma wydzielonymi subfunduszami zdefiniowanej daty. To do nich będą trafiały oszczędności pracowników gromadzone w PPK. Polityka inwestycyjna każdego z subfunduszy zakłada lokowanie środków zarówno w instrumenty dłużne, jak i udziałowe. Udział każdej z grup w aktywach subfunduszu uzależniony jest od czasu, jaki pozostał uczestnikom do osiągnięcia 60. roku życia, czyli momentu, w którym mogą oni rozpocząć wypłaty z PPK.   

Investors TFI od lat specjalizuje się w zarządzaniu funduszami mieszanymi (z częścią udziałową i dłużną). Nasze produkty z tej grupy od lat zajmują czołowe miejsca w rankingach długoterminowej efektywności.