Zarządzamy aktywami o wartości ponad 7 mld zł, a z naszych usług korzysta ok. 170 tys. klientów instytucjonalnych i indywidualnych.

Wyróżniają nas wyniki. To właśnie dzięki nim od lat jesteśmy nagradzani jako najlepsza firma zarządzająca funduszami inwestycyjnymi.

Wyróżnikiem Investors TFI jest też dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu Pracowniczymi Programami Emerytalnymi.

Niezależni eksperci od lat klasyfikują Investors TFI w ścisłej czołówce najefektywniejszych krajowych TFI. Dziennik Rzeczpospolita od sześciu lat regularnie zalicza nas do grona trzech najlepszych firm zarządzających funduszami w Polsce, przy czym cztery razy (w latach 2016-2019) uznał nas za najlepsze Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Podobne wyróżnienia przyznała nam również Gazeta Giełdy i Inwestorów PARKIET oraz Analizy Online. Nasze fundusze mieszane, inwestujące w akcje, jak i obligacje (czyli takie, których polityka inwestycyjna jest najbardziej zbliżona do określonej przez ustawodawcę dla PPK) od lat zajmują czołowe miejsca w rankingach długoterminowej efektywności.

Oprócz efektywności wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami, w tym środkami gromadzonymi w Pracowniczych Programach Emerytalnych. Zespół Investors TFI od dwudziestu lat prowadzi PPE. Zaufały nam zarówno duże przedsiębiorstwa oraz międzynarodowe korporacje, jak i małe i średnie firmy prywatne. Dzięki temu wiemy jak wspomóc pracodawców na każdym etapie uruchamiania i prowadzenia tego typu programów.

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Mokotowska 1

00-640 Warszawa

tel.: 22 355 46 65
www.ppk.investors.pl

 

KRS: 0000227685

REGON: 140027134

NIP: 1070001525

Kapitał zakładowy: 7 257 190 zł

(opłacony w całości)

Oferta

Investor PPK SFIO

Investors TFI do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych utworzyło fundusz Investor PPK SFIO z dziewięcioma wydzielonymi subfunduszami zdefiniowanej daty. To do nich będą trafiały oszczędności pracowników gromadzone w PPK. Polityka inwestycyjna każdego z subfunduszy zakłada lokowanie środków zarówno w instrumenty dłużne, jak i udziałowe. Udział każdej z grup w aktywach subfunduszu uzależniony jest od czasu, jaki pozostał uczestnikom do osiągnięcia 60. roku życia, czyli momentu, w którym mogą oni rozpocząć wypłaty z PPK.   

Investors TFI od lat specjalizuje się w zarządzaniu funduszami mieszanymi (z częścią udziałową i dłużną). Nasze produkty z tej grupy od lat zajmują czołowe miejsca w rankingach długoterminowej efektywności.