Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Millennium TFI) jest licencjonowaną instytucją finansową działającą na rynku polskim od 2001 roku, jako podmiot zajmujący się zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Aktualnie zarządzamy aktywami Klientów indywidualnych i firm o wartości 4,5 mld zł*, co daje nam 10. miejsce na rynku funduszy inwestycyjnych.

Millennium TFI jest częścią Grupy Kapitałowej Banku Millennium, jednego z największych banków komercyjnych w Polsce, w skład której wchodzą jeszcze Millennium Leasing i Millennium Dom Maklerski. Wraz z Bankiem należymy do Grupy Millennium BCP operującej na rynkach międzynarodowych.

Zapewniamy nowoczesne rozwiązania finansowe i dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą zarządzającą, starając się sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających Klientów. W gronie naszych inwestorów są również duże instytucje finansowe.

Obecnie w ofercie Millennium TFI znajduje się dwanaście subfunduszy otwartych oraz jeden fundusz inwestycyjny zamknięty. W ramach świadczonych usług oferujemy także Indywidualne Konto Emerytalne, gdzie zarządzamy aktywami przeszło 35 tys. Klientów o wartości ponad 363 mln zł*. Dla inwestorów preferujących systematyczne oszczędzanie zapewniamy atrakcyjne programy oszczędnościowe. Fundusz zarządzany przez Towarzystwo - Millennium PPK SFIO, jako jedna z pierwszych instytucji został wpisany do Ewidencji PPK. Więcej informacji o oferowanych produktach znajduje się na www.millenniumtfi.pl.

* dane na 30.04.2019 r.

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Stanisława Żaryna 2B

02-593 Warszawa

tel.: 22 598 39 79
millenniumtfi.pl/ppk.html

 

KRS: 0000014564

REGON: 011191974

NIP: 5261031858

Kapitał zakładowy: 10 300 000 zł

(opłacony w całości)

Oferta

Millennium PPK SFIO

Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Fundusz) został utworzony jako fundusz, w ramach którego wydzielono 8 subfunduszy zdefiniowanej daty: Subfundusz Emerytura 2025, Subfundusz Emerytura 2030, Subfundusz Emerytura 2035, Subfundusz Emerytura 2040, Subfundusz Emerytura 2045, Subfundusz Emerytura 2050, Subfundusz Emerytura 2055, Subfundusz Emerytura 2060.


Udział akcji w portfelu inwestycyjnym będzie się procentowo zmniejszał wraz z upływem okresu, jaki pozostaje pracownikowi do osiągnięcia wieku emerytalnego.


Dnia 25 kwietnia 2019 r. Fundusz został wpisany do Ewidencji PPK.