Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest licencjonowaną instytucją finansową działającą na rynku polskim od 2001 r. jako podmiot zajmujący się zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Millennium TFI jest częścią Grupy Kapitałowej Banku Millennium, jednego z największych banków komercyjnych w Polsce, w skład której wchodzą m.in. Millennium Leasing, Millennium Bank Hipoteczny czy Millennium Goodie. Millennium TFI wraz z Bankiem należy do Grupy Millennium BCP operującej na rynkach międzynarodowych.

Obecnie w ofercie Millennium TFI znajduje się dwanaście subfunduszy otwartych oraz dziewięć subfunduszy zarządzanych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Oferta PPK z Millennium TFI to przede wszystkim: prosty i zdalny proces zawierania umów, dwa systemy do obsługi do wyboru (PPK Serwis i Comarch PPK), bezplikowa wymiana danych przez API, wsparcie opiekuna w trakcie wdrożenia, niskie opłaty za zarządzanie funduszami PPK oraz szereg działań edukacyjnych dla pracodawców i pracowników.

Uczestnikom PPK zapewniamy portal, w którym mają dostęp do informacji o zgromadzonych środkach i mogą dokonywać samodzielnie niezbędnych dyspozycji, jak również dedykowaną infolinię.

Więcej szczegółów na https://ppk.millenniumtfi.pl.

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Stanisława Żaryna 2A

02-593 Warszawa

tel.: 22 355 46 93
ppk.millenniumtfi.pl

 

KRS: 0000014564

REGON: 011191974

NIP: 5261031858

Kapitał zakładowy: 10 300 000 zł

(opłacony w całości)

Oferta

Millennium PPK SFIO

Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Fundusz) został utworzony jako fundusz, w ramach którego wydzielono 9 subfunduszy zdefiniowanej daty: Subfundusz Emerytura 2025, Subfundusz Emerytura 2030, Subfundusz Emerytura 2035, Subfundusz Emerytura 2040, Subfundusz Emerytura 2045, Subfundusz Emerytura 2050, Subfundusz Emerytura 2055, Subfundusz Emerytura 2060, Subfundusz Emerytura 2065.


Udział akcji w portfelu inwestycyjnym będzie się procentowo zmniejszał wraz z upływem okresu, jaki pozostaje pracownikowi do osiągnięcia wieku emerytalnego.


Dnia 25 kwietnia 2019 r. Fundusz został wpisany do Ewidencji PPK.