Jesteśmy  w grupie 3 największych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce, pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem w funduszach otwartych. Działamy w Polsce od ponad 23 lat, a naszymi akcjonariuszami są: globalna firma inwestycyjna NN Investment Partners International Holdings B.V. z siedzibą w Holandii oraz  ING Investment Holding (Polska) S.A. 

Zarządzamy ponad 21 mld złotych powierzonymi nam przez ponad 400 tysięcy klientów indywidualnych, firm, fundacji i uczelni.

Od prawie 20 lat zarządzamy programami emerytalnymi dla firm w Polsce. Zaufało nam ponad 600 Pracodawców z różnorodnych sektorów gospodarki, dla których prowadzimy programy pracownicze, takie jak: PPE, PPK, PPI, PPO. 

W naszych programach uczestniczy ponad 200 tysięcy pracowników, dla których regularnie budujemy świadomość potrzeby długoterminowego oszczędzania. 

Oszczędnościami naszych Klientów zarządza 15-osobowy zespół zarządzających funduszami, analityków i traderów zlokalizowany w Warszawie. Nasz Zespół Inwestycyjny ma wsparcie ponad 300 ekspertów, odpowiadających za inwestycje NN Investment Partners w Hadze.

Jako pierwsi w Polsce, już w 2012 r., uruchomiliśmy tzw. fundusze zdefiniowanej daty. To na tego typu rozwiązaniach są oparte PPK. Od 20 lat uwzględniamy w inwestycjach aspekty związane ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym (ang. ESG - Environment, Social, Governance). 

Posiadamy certyfikaty ISO/IEC 27001 oraz ISAE 3402 w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji. 

W ramach implementacji PPK, dostarczamy narzędzia, które ułatwiają obsługę PPK: Serwis transakcyjny online, aplikację mobilną nntfi24, internetowy system rejestracji umów PPK i platformę dla Pracodawców PPK Online. Prowadzimy cykliczne szkolenia online z administracji PPK oraz webinary PPK dla pracowników. Oferujemy dodatkowe produkty emerytalne IKE oraz IKZE, które od lat są wysoko oceniane przez niezależne rankingi.

NN Investment Partners TFI S.A.

ul. Topiel 12

00-342 Warszawa

tel.: 801 690 555, 22 541 75 11
www.nntfi.pl/ppk

 

KRS: 0000039430

REGON: 273681824

NIP: 9542180836

Kapitał zakładowy: 21 000 000 zł

(opłacony w całości)

Oferta

NN Emerytura SFIO

NN Investment Partners TFI oferuje 9 subfunduszy zdefiniowanej daty, w które są inwestowane środki uczestników PPK. To gotowe rozwiązania inwestycyjne, które uwzględniają różny wiek uczestników PPK oraz ograniczają ryzyko inwestycyjne wraz z wiekiem uczestnika. Stworzyliśmy te produkty bazując na naszym 19-letnim doświadczeniu w zarządzaniu programami emerytalnymi oraz 8-letnim doświadczeniu w oferowaniu funduszy cyklu życia. Przypisanie do określonego funduszu następuje automatycznie i jest uzależnione od daty urodzenia uczestnika PPK.