W PFR TFI S.A. pracujemy na rzecz osób prywatnych, jakimi są uczestnicy PPK, jak również przedsiębiorców, samorządów, firm strategicznych i rozwijających się. Jako wyznaczona instytucja finansowa jesteśmy skoncentrowani na PPK, to nasz główny obszar działalności.

PFR TFI jest częścią Grupy PFR, 100% akcji Towarzystwa należy do Polskiego Funduszu Rozwoju. Zarządzamy aktywami o wartości ponad 8,3 mld PLN i 16 funduszami inwestycyjnymi, od funduszy zamkniętych, inwestujących w gospodarkę i rozwój polskich przedsiębiorstw, przez fundusze ukierunkowane na ekspansję zagraniczną, do specjalistycznych funduszy otwartych, jakimi są fundusze zdefiniowanej daty.

PFR TFI, w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, pełni rolę wyznaczonej instytucji finansowej, w związku z czym gwarantuje pracodawcom i pracownikom dostęp do oferty PPK. PFR TFI działa tak samo jak inne instytucje finansowe, które mogą zarządzać PPK. Tym, co wyróżnia Spółkę, jest obowiązek podpisania umowy z każdym pracodawcą, który wyrazi taką wolę, niezależnie od wielkości firmy.

W PFR TFI zatrudniamy ekspertów z doświadczeniem w zarządzaniu długoterminowymi inwestycjami, w tym funduszami emerytalnymi. Stworzyliśmy profesjonalny zespół dedykowany obsłudze PPK. W oparciu o najlepsze międzynarodowe praktyki wdrożyliśmy zaawansowane procesy zarządzania aktywami, zarządzania ryzykiem oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Zastosowane przez nas rozwiązania wykorzystują wiedzę i możliwości całej grupy PFR, a w szczególności PFR S.A. oraz PFR Portal PPK jako instytucji odgrywających kluczową rolę w systemie PPK.

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa

tel.: 22 539 26 00
www.pfrtfi.pl/pracownicze-plany-kapitalowe/informacje-o-ppk.html

 

KRS: 0000486060

REGON: 146985267

NIP: 1070027625

Kapitał zakładowy: 48 000 000 zł

(opłacony w całości)

Oferta

PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

PFR PPK SFIO utworzony, zarządzany i oferowany przez PFR TFI na potrzeby PPK, składa się z ośmiu subfunduszy zdefiniowanej daty. Każdy z subfunduszy zdefiniowanej daty charakteryzuje się odmiennym profilem inwestycyjnym, który w sposób ciągły jest dostosowywany do zmieniającego się wieku Uczestników. Zdefiniowana data subfunduszu, zwana też rokiem docelowym, określona jest w nazwie danego subfunduszu. Wraz z upływem czasu i zbliżaniem się roku docelowego zmniejsza się procentowy udział części udziałowej, a zwiększa – dłużnej. Tym samym ogranicza się zmienność instrumentów, co zmniejsza poziom ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu.