PPK W PFR TFI – SZYBKO, PEWNIE, SKUTECZNIE

PPK stanowią główny obszar naszej działalności. Koncentrujemy się na zapewnieniu jak najlepszych rozwiązań w zakresie obsługi, systemów i efektywnego zarządzania środkami.

Ułatwimy Państwu sprawne uruchomienie PPK. Będziemy Państwa wspierać na każdym etapie tworzenia i prowadzenia PPK zarówno w zakresie działań administracyjnych, operacyjnych, jak i szkoleń, komunikacji oraz obsługi zleceń. Przygotujemy indywidualny harmonogram wdrożenia uwzględniający specyfikę Państwa organizacji oraz komunikację z pracownikami. Przeszkolimy z procedur i systemów, przekażemy wzory formularzy, deklaracji i materiały. Za bieżący kontakt z Państwem będzie odpowiedzialny indywidualny doradca, a nowoczesny i intuicyjny system iPPK ułatwi wygodną obsługę programu.

Jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia całego procesu wdrożenia PPK oraz obsługi w sposób zdalny. Całkowicie online, bez spotkań, dokumentów papierowych i tradycyjnych podpisów.

Zgromadzonymi środkami zarządza zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w długoterminowym inwestowaniu. Procesy zarządzania aktywami funduszu, ryzykiem oraz bezpieczeństwem realizujemy w oparciu o najwyższe standardy.

Wartość zarządzanych przez nas aktywów przekracza 9 mld zł i w ciągu 4 lat wzrosła ponad trzykrotnie. Wchodzimy w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, czyli instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestujących w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie całej grupy, aby zapewnić jak najlepsze standardy obsługi pracodawców i uczestników. Naszym jedynym akcjonariuszem jest Polski Fundusz Rozwoju S.A., którego właścicielem jest Skarb Państwa.

PFR TFI w systemie PPK pełni szczególną funkcję wyznaczonej instytucji finansowej, zapewniając powszechny dostęp do programu. Utworzymy PPK dla każdego pracodawcy, niezaleznie od poziomu zatrudnienia czy specyfiki prowadzonej działalności. Oferujemy elastyczne warunki współpracy i indywidualne harmonogramy wdrożenia uwzgledniające potrzeby klientów.

Zapraszamy na najbliższe spotkania online z prezentacją oferty PFR TFI w zakresie PPK:

3 marca 2021 r., środa, godz. 14.00, LINK DO ZAPISÓW

10 marca 2021 r., środa, godz. 14.00, LINK DO ZAPISÓW

17 marca 2021 r., środa, godz. 14.00, LINK DO ZAPISÓW

24 marca 2021 r., środa, godz. 14.00, LINK DO ZAPISÓW

 

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa

tel.: 22 539 26 00
www.pfrtfi.pl/pracownicze-plany-kapitalowe/informacje-o-ppk.html

 

KRS: 0000486060

REGON: 146985267

NIP: 1070027625

Kapitał zakładowy: 48 000 000 zł

(opłacony w całości)

Oferta

PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

PFR PPK SFIO utworzony, zarządzany i oferowany przez PFR TFI na potrzeby PPK, składa się z dziewięciu subfunduszy zdefiniowanej daty. Każdy z subfunduszy zdefiniowanej daty charakteryzuje się odmiennym profilem inwestycyjnym, który w sposób ciągły jest dostosowywany do zmieniającego się wieku Uczestników. Zdefiniowana data subfunduszu, zwana też rokiem docelowym, określona jest w nazwie danego subfunduszu. Wraz z upływem czasu i zbliżaniem się roku docelowego zmniejsza się procentowy udział części udziałowej, a zwiększa – dłużnej. Tym samym ogranicza się zmienność instrumentów, co zmniejsza poziom ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu.