PPK W PFR TFI – SZYBKO, PEWNIE, SKUTECZNIE

PPK stanowią główny obszar naszej działalności. Koncentrujemy się na zapewnieniu jak najlepszych rozwiązań w zakresie obsługi, systemów i efektywnego zarządzania środkami.

Ułatwimy Państwu sprawne uruchomienie PPK. Będziemy Państwa wspierać na każdym etapie tworzenia i prowadzenia PPK zarówno w zakresie działań administracyjnych, operacyjnych, jak i szkoleń, komunikacji oraz obsługi zleceń. Przygotujemy indywidualny harmonogram wdrożenia uwzględniający specyfikę Państwa organizacji oraz komunikację z pracownikami. Przeszkolimy z procedur i systemów, przekażemy wzory formularzy, deklaracji i materiały. Za bieżący kontakt z Państwem będzie odpowiedzialny indywidualny doradca, a nowoczesny i intuicyjny system iPPK ułatwi wygodną obsługę programu.

Jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia całego procesu wdrożenia PPK oraz obsługi w sposób zdalny. Całkowicie online, bez spotkań, dokumentów papierowych i tradycyjnych podpisów.

Wiemy, jak ważna z perspektywy pracodawcy oraz uczestników programu jest efektywność w zarządzaniu środkami. W PFR TFI zarządza nimi zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w długoterminowym inwestowaniu. Procesy zarządzania aktywami funduszu, ryzykiem oraz bezpieczeństwem realizujemy w oparciu o najwyższe standardy. Dzięki przyjętej strategii pod względem wyników PFR TFI od początku znajduje się w czołówce instytucji oferujących PPK. Osiągnięte przez nasz zespół inwestycyjny rezultaty zostały docenione przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, która za 2021 r. przyznała nam nagrodę w kategorii PPK Roku za efektywne zarządzanie funduszem PFR PPK SFIO.

Wartość zarządzanych przez nas aktywów przekracza 14 mld zł. Wchodzimy w skład grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, czyli instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestujących w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie całej grupy, aby zapewnić jak najlepsze standardy obsługi pracodawców i uczestników. Naszym jedynym akcjonariuszem jest Polski Fundusz Rozwoju S.A., którego właścicielem jest Skarb Państwa.

PFR TFI w systemie PPK pełni szczególną funkcję wyznaczonej instytucji finansowej, zapewniając powszechny dostęp do programu i ciągłość zarządzania oszczędnościami zgromadzonymi w programie. Utworzymy PPK dla każdego pracodawcy, niezaleznie od poziomu zatrudnienia czy specyfiki prowadzonej działalności. Oferujemy elastyczne warunki współpracy i indywidualne harmonogramy wdrożenia uwzgledniające potrzeby klientów.

Dla PRACODAWCY:

Podpisz umowę o zarządzanie PPK dla Twojej firmy – PRZEJDŹ DO FORMULARZA

Interaktywna instrukcja krok po kroku przeprowadzi Cię przez cały proces zawierania umowy – ZOBACZ INSTRUKCJĘ.

Dla PRACOWNIKA:

Jak się zalogować do swojego rachunku PPK? Zapraszamy do obejrzenia filmu KLIKAJĄC TUTAJ oraz skorzystania z instrukcji dostępnej w materiałach do pobrania.

 

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa

tel.: 22 539 26 00
www.pfrtfi.pl/pracownicze-plany-kapitalowe/informacje-o-ppk.html

 

KRS: 0000486060

REGON: 146985267

NIP: 1070027625

Kapitał zakładowy: 48 000 000 zł

(opłacony w całości)

Oferta

PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

PFR PPK SFIO utworzony, zarządzany i oferowany przez PFR TFI na potrzeby PPK, składa się z dziewięciu subfunduszy zdefiniowanej daty. Każdy z subfunduszy charakteryzuje się odmiennym profilem inwestycyjnym, który w sposób ciągły jest dostosowywany do zmieniającego się wieku uczestników. Zdefiniowana data subfunduszu, zwana też rokiem docelowym, określona jest w nazwie danego subfunduszu. Wraz z upływem czasu i zbliżaniem się roku docelowego zmniejsza się procentowy udział części udziałowej, a zwiększa – dłużnej. Tym samym ogranicza się zmienność instrumentów, co zmniejsza poziom ryzyka inwestycyjnego subfunduszu.