PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to największe detaliczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce. 
•    Zaufało nam ponad 1,6 miliona Klientów (stan na 30.06.2021).
•    PKO TFI jest liderem rynku PPK pod względem zarządzanych aktywów, na dzień 30.06.2021 roku zarządzaliśmy 33,2% wszystkich środków zgromadzonych w PPK w Polsce (źródło: analizy.pl) 
•    Zdobyte nagrody: Byk i Niedźwiedź w kategorii PPK roku 2019 i 2020 Gazety Giełdy „Parkiet” oraz Laur Konsumenta 2020, Laur Konsumenta 2021
•    PKO TFI jest częścią Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. 
•    Ponad 24-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu Pracowniczych Programów Emerytalnych.
•    Od 2012 roku zarządzamy funduszem opartym o model cyklu życia. 

Oferujemy kompleksowe wsparcie dla Pracodawców:
•    Całkowicie zdalny proces zawarcia umowy o zarządzanie, trwający zaledwie parę minut.
•    Pomoc Doradców w około 1000 oddziałów PKO Banku Polskiego. 
•    Wsparcie techniczne.
•    Udostępniamy szereg materiałów informacyjno-edukacyjnych, wzory dokumentów, etc.
•    Dedykowana Pracodawcom infolinia, chat
•    Darmowa, prosta i intuicyjna Aplikacja iPPK – doceniana przez pracodawców i ekspertów (o czym świadczy m. in. nagroda „Gazety Bankowej” HIT ROKU 2020 w kategorii „Ubezpieczenia i inne instytucje finansowe”) - dzięki niej obsługa Uczestników PPK przez Pracodawcę ograniczona jest do minimum. 

Dbamy również o wygodę Uczestników:
•    Udostępniamy serwis internetowy i-fundusze.pl - dostęp 24h/7dni w tygodniu do rachunku PPK 
•    Obsługa w największej w Polsce sieci - około 1000 oddziałów PKO Banku Polskiego. 
•    Umożliwiamy podgląd rejestru PPK i historii składanych zleceń w bankowości elektronicznej iPKO PKO Banku Polskiego, bez konieczności posiadania rachunku w Banku. 
•    Dedykowana Uczestnikom infolinia.
•    Szereg benefitów dodatkowych oferowanych przez podmioty współpracujące lub należące do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

ul. Chłodna 52

00-872 Warszawa

tel.: 22 539 23 57
www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/

 

KRS: 0000019384

REGON: 012635798

NIP: 5261788449

Kapitał zakładowy: 18 460 400 zł

(opłacony w całości)

Oferta

PKO Emerytura SFIO

PKO TFI utworzyło PKO Emerytura – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami zdefiniowanej daty.

W ramach PKO Emerytura – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego wydzielone zostały następujące subfundusze zdefiniowanej daty: