PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to jedno z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, zarządzające aktywami należącymi do ponad miliona Klientów.

Towarzystwo jest częścią jednej z najstarszych grup kapitałowych w Polsce, PKO Banku Polskiego S.A., która w 2019 roku obchodziła 100-lecie swojej działalności. Produkty Towarzystwa są dzięki temu dostępne w około 1100 placówkach PKO Banku Polskiego oraz u zewnętrznych partnerów na terenie całego kraju.

PKO TFI posiada ponad 22-letnie doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu produktami inwestycyjnymi oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu Pracowniczych Programów Emerytalnych. Jako jedno z nielicznych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych posiada w swojej ofercie już od 2012 roku fundusze inwestycyjne oparte o model cyklu życia. Oferta produktowa Towarzystwa składa się obecnie z ponad 60 funduszy, subfunduszy i innych produktów inwestycyjnych.

W PKO TFI pracuje doświadczony zespół ekspertów zarządzających aktywami, osiągający wiodące i powtarzalne wyniki inwestycyjne wśród największych TFI działających w Polsce. Zespołowy charakter zarządzania odbywa się w oparciu o restrykcyjny nadzór i zarządzanie ryzykiem, a także globalne standardy procesów oparte o nowoczesne technologie. Do wsparcia i obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych wyznaczonych jest kilkudziesięciu wysoko wykwalifikowanych specjalistów z PKO TFI, PKO Banku Polskiego oraz pracownicy partnerów biznesowych wspierający Klientów na terenie całej Polski.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

ul. Chłodna 52

00-872 Warszawa

tel.: 22 539 23 57
www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/

 

KRS: 0000019384

REGON: 012635798

NIP: 5261788449

Kapitał zakładowy: 18 460 400 zł

(opłacony w całości)

Oferta

PKO Emerytura SFIO

PKO TFI utworzyło PKO Emerytura – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami zdefiniowanej daty.

W ramach PKO Emerytura – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego wydzielone zostały następujące subfundusze zdefiniowanej daty: