PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to największe detaliczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce.
•    PKO TFI jest częścią Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. 
•    
Od 2012 roku zarządzamy funduszem opartym o model cyklu życia.
•    PKO TFI jest liderem rynku PPK
pod względem zarządzanych aktywów, na dzień 31.12.2023 roku zarządzaliśmy ponad 31% wszystkich środków zgromadzonych w PPK w Polsce (źródło: KNF.pl).

Oferujemy kompleksowe wsparcie dla Pracodawców:
•    Całkowicie zdalny proces zawarcia umowy o zarządzanie, trwający zaledwie parę minut.
•    Darmowa, prosta i intuicyjna Aplikacja iPPK – doceniana przez pracodawców i ekspertów (o czym świadczy m. in. nagroda „Gazety Bankowej” HIT ROKU 2020 w kategorii „Ubezpieczenia i inne instytucje finansowe”) - dzięki niej obsługa Uczestników PPK przez Pracodawcę ograniczona jest do minimum.
•    Dedykowana Pracodawcom infolinia.
•    Materiały marketingowe oraz informacyjne w formie elektronicznej. 

Dbamy również o wygodę Uczestników:
•    Udostępniamy serwis internetowy i-fundusze.pl - dostęp do rachunku PPK, 24h/7dni w tygodniu.
•    Umożliwiamy podgląd rejestru PPK i historii składanych zleceń w bankowości elektronicznej iPKO oraz aplikacji mobilnej IKO, bez konieczności posiadania rachunku bankowego w PKO BP S.A. 
•    Obsługa we wszystkich oddziałach PKO BP S.A. 
•    Dedykowana Uczestnikom infolinia.
•    Dodatkowe benefity oferowane przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

ul. Świętokrzyska 36

00-116 Warszawa

tel.: Pracodawca: 22 539 23 57 Uczestnik: 22 358 56 56
www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/

 

KRS: 0000019384

REGON: 012635798

NIP: 5261788449

Kapitał zakładowy: 18 460 400 zł

(opłacony w całości)

Oferta

PKO Emerytura SFIO

PKO TFI utworzyło PKO Emerytura – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami zdefiniowanej daty.

W ramach PKO Emerytura – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego wydzielone zostały następujące subfundusze zdefiniowanej daty: