Jesteśmy najdłużej działającym i jednym z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Od 1992 r. tworzymy fundusze inwestycyjne i zarządzamy nimi. Obecnie wspieramy w inwestowaniu blisko 480 tys. klientów i zarządzamy ok. 23 mld zł. Oferta funduszy inwestycyjnych Pekao TFI S.A. jest jedną z najbardziej różnorodnych na polskim rynku.

Posiadamy również wieloletnie doświadczenie we współpracy zarówno z pracodawcami, jak i pracownikami, przy tworzeniu programów emerytalnych PPE. Od 20 lat współpracujemy z firmami przy ich wdrażaniu i obsłudze. Znamy potrzeby przedsiębiorców i potrafimy wyjść im naprzeciw.

Za nami stoją ludzie. Zespół profesjonalistów z bogatą wiedzą i doświadczeniem (11 licencji doradcy inwestycyjnego praz inwestycyjnego oraz 12 licencji maklera papierów wartościowych). Nasi zarządzający to osoby, których wiedza pozwoli w efektywny sposób zarządzać środkami zgromadzonymi w funduszu Pekao PPK SFIO.

Jesteśmy częścią największej grupy finansowej w Polsce, co daje wiele możliwości dalszego rozwoju i świadczenia usług na najwyższym poziomie. Od wielu lat blisko współpracujemy z Bankiem Pekao S.A., dzięki czemu Uczestnicy PPKmogą składać dyspozycje w ponad 500 placówkach bankowych na terenie całego kraju.

Oferujemy Państwu wsparcie na każdym etapie przygotowania, wdrożenia i dalszej obsługi PPK w Państwa firmie.

W inwestycjach zaufanie buduje się latami, dlatego warto postawić na współpracę z doświadczonym i wiarygodnym partnerem. Zapraszamy do współpracy.

Jak się zalogować do swojego rachunku PPK? Zapraszamy do obejrzenia filmu oraz skorzystania z instrukcji dostępnej w materiałach do pobrania.

 

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Żubra 1

01-066 Warszawa

tel.: 22 640 40 00
www.pekaotfi.pl/ppk

 

KRS: 0000016956

REGON: 011900979

NIP: 5211182650

Kapitał zakładowy: 50 504 000 zł

(opłacony w całości)

Oferta

Pekao PPK SFIO

Na potrzeby PPK utworzyliśmy fundusz Pekao PPK SFIO z subfunduszami zdefiniowanej daty, zróżnicowanymi pod względem potencjału zysku i poziomu ryzyka odpowiednio do wieku Uczestnika PPK. W miarę zbliżania się do daty, w której uczestnik PPK osiągnie 60. rok życia, udział instrumentów finansowych o wyższym poziomie ryzyka (np. akcji) będzie się zmniejszał na rzecz instrumentów o niższym poziomie ryzyka (np. obligacji). Subfunduszami będą zarządzać profesjonaliści, z wieloletnim doświadczeniem na rynku krajowym i zagranicznym.