Skarbiec TFI SA powstało w 1997 roku, jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce. Jesteśmy licencjonowaną instytucją finansową, zarządzamy funduszami inwestycyjnymi i portfelami przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego. Nasza oferta uwzględnia fundusze dostosowane do różnorodnych potrzeb inwestorów zarówno pod względem oczekiwanej stopy zwrotu, jak i poziomu akceptowanego ryzyka inwestycyjnego.

Towarzystwo było wielokrotnie wyróżniane prestiżowymi nagrodami, w tym za innowacyjność oraz rentowność zarządzanych funduszy. W 2002 roku Gazeta Giełdy „Parkiet” uznała Skarbiec TFI  najlepszym Towarzystwem w 2002 r., honorując TFI statuetką Byka i Niedźwiedzia. W 2006 roku Towarzystwo zdobyło nagrodę LIDER RYNKU w kategorii Najlepsza Firma Finansowa w Polsce oraz tytuł EURO LEADERA. Rok później Skarbiec TFI został wybrany najlepszym TFI - tym razem w rankingu dziennika Rzeczpospolita i Analizy Online. W 2007 roku Skarbiec TFI zostało uznane za jedną z najsilniejszych marek w kategorii „Business Superbrands” w rankingu międzynarodowej organizacji Superbrands. W 2017 i 2018 roku Skarbiec TFI zostało wybranym drugim najlepszym TFI w Polsce według gazety Rzeczpospolita. W 2018 roku Skarbiec TFI zostało najlepszym TFI roku, otrzymało statuetkę "Byka i Niedźwiedzia" przyznawaną przez Gazetę Parkiet. 

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

al. Armii Ludowej 26

00-609 Warszawa

tel.: 22 355 46 64
www.skarbiec.pl/pracownicze-plany-kapitalowe/

 

KRS: 0000060640

REGON: 012711648

NIP: 5212605383

Kapitał zakładowy: 6 050 505 zł

(opłacony w całości)

Oferta

Skarbiec PPK SFIO

Z myślą o uczestnikach PPK stworzyliśmy SKARBIEC PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, który daje możliwość oszczędzania środków finansowych na potrzeby Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Fundusz składa się z następujących subfunduszy:

  • SKARBIEC PPK 2025,
  • SKARBIEC PPK 2030,
  • SKARBIEC PPK 2035,
  • SKARBIEC PPK 2040,
  • SKARBIEC PPK 2045,
  • SKARBIEC PPK 2050,
  • SKARBIEC PPK 2055,
  • SKARBIEC PPK 2060,
  • SKARBIEC PPK 2065.

 

Każdy z subfunduszy jest „subfunduszem zdefiniowanej daty” w rozumieniu Ustawy o PPK, którego nazwa określa Zdefiniowaną Datę Subfunduszu, właściwą dla wieku Uczestnika. Subfundusze prowadzą różną politykę inwestycyjną, uwzględniającą różny wiek Uczestników poszczególnych Subfunduszy.