TFI Allianz Polska S.A. działa na polskim rynku od 2003 r. 100% akcjonariuszem jest TUiR Allianz Polska.

Allianz Polska jest częścią globalnej Grupy Allianz – jednej z największych grup finansowych na świecie. Spółki Allianz w Polsce świadczą kompleksowe usługi dla ponad 1,5 mln klientów indywidualnych i korporacyjnych i zarządzają aktywami sięgającymi 15 mld zł.

TFI Allianz obecnie oferuje 41 funduszy i subfunduszy inwestujących w różne klasy aktywów na rynku polskim i na kluczowych rynkach zagranicznych zarządzając aktywami około 3 mld zł. W działalności inwestycyjnej Towarzystwo korzysta z globalnej ekspertyzy spółek z Grupy Allianz - PIMCO i Allianz Global Investors, których aktywa łącznie dają 5. pozycję wśród największych zarządzających aktywami na świecie (aktywa blisko 2 bln euro). Ścisła współpraca z globalnymi spółkami inwestycyjnymi daje dostęp do innowacyjnych rozwiązań inwestycyjnych i umożliwia podejmowanie lepszych decyzji inwestycyjnych.

W czasie 15 lat działalności Towarzystwo zebrało także bogate doświadczenie w zarządzaniu produktami emerytalnymi (PPE, IKE, IKZE). Grupa Allianz Polska zarządza obecnie ponad 80 PPE o wartości ponad 500 mln zł.

Celem działalności Towarzystwa jest dostarczanie klientom skutecznych rozwiązań inwestycyjnych i profesjonalnej obsługi opartej o nowoczesne rozwiązania. Stabilność TFI Allianz potwierdzają najwyższe standardy nadzoru korporacyjnego oraz wdrożone rygorystyczne procedury zarządzania ryzykiem.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 1

02-685 Warszawa

tel.: 22 541 75 75
www.allianz.pl/tfi

 

KRS: 0000176359

REGON: 015555893

NIP: 5213259888

Kapitał zakładowy: 16 500 000 zł

(opłacony w całości)

Oferta

Allianz Plan Emerytalny SFIO

Allianz Plan Emerytalny SFIO jest funduszem parasolowym z wydzielonymi 8 subfunduszami zdefiniowanej daty, działającym na podstawie ustawy o PPK.

Fundusz jest zarządzany przez TFI Allianz Polska S.A., które należy do globalnej grupy Allianz – jednego ze światowych liderów ubezpieczeń i zarządzania aktywami.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.