TFI PZU jest jednym z największych pod względem aktywów towarzystw inwestycyjnych w Polsce. Zarządza funduszami i aktywami o wartości ponad 30 mld zł. Działa od 1999 r. jako część Grupy PZU – najbardziej wiarygodnej instytucji finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

TFI PZU jest jednym z liderów PPK. Już ponad 50 000 pracodawców podpisało z TFI PZU umowy o zarządzanie PPK, wśród nich największe firmy w Polsce oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, a także jednostki sektora finansów publicznych.

Serwis e-PPK (ppk.pzu.pl) umożliwia zdalne zawieranie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK. Z powodzeniem zdaje egzamin, gdy z powodu epidemii możliwość zdalnej obsługi jest nie tylko udogodnieniem, ale i koniecznością.

Zawarcie umowy o zarządzenie PPK w serwisie e-PPK zajmuje kilkanaście minut. TFI PZU wprowadziło również możliwość zawierania umów przez telefon. Pomocą służą konsultanci pod numerem infolinii 22 640 06 22. 

Grupa PZU oferuje uczestnikom PPK wiele benefitów, m.in.:

- bezpłatne ubezpieczenie NNW,

- zniżki na ubezpieczenia,

- premię za oszczędzanie za pośrednictwem inPZU.pl,

- korzyści z udziału w Klubie „PZU Pomocni”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie emeryturaPPK.pzu.pl/benefity.

W 2020 roku w prestiżowym rankingu Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” TFI PZU zdobyło tytuł „TFI Roku”. Zostało nagrodzone za rozwój platformy inwestycyjnej inPZU i doskonałe wyniki funduszy dłużnych. Było też wielokrotnie doceniane przez rynek m.in. nagrodami Alfa oraz Złoty Portfel. TFI PZU jest również niekwestionowanym liderem rynku pracowniczych programów emerytalnych (PPE).

Jak się zalogować do swojego rachunku PPK? Zapraszamy do obejrzenia filmu oraz skorzystania z instrukcji dostępnej w materiałach do pobrania.

 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA

al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

tel.: 22 640 06 22
emeryturappk.pzu.pl

 

KRS: 0000019102

REGON: 014981458

NIP: 5272228027

Kapitał zakładowy: 13 000 000 zł

(opłacony w całości)

Oferta

PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz inwestycyjny Otwarty

PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz inwestycyjny Otwarty oferowany przez TFI PZU składa się z 9 subfunduszy. Polityka inwestycyjna każdego z subfunduszy uzależniona jest od czasu, jaki pozostał jego uczestnikowi do osiągnięcia wieku emerytalnego – stąd nazwy funduszy od PPK inPZU 2025 do PPK inPZU 2065, gdzie rok w nazwie funduszu określa przybliżoną datę ukończenia przez uczestnika 60. roku życia. To tzw. fundusze zdefiniowanej daty. Ich polityka inwestycyjna będzie się zmieniać w miarę zbliżania do wspomnianej zdefiniowanej daty przechodząc z bardziej ryzykownej opartej o instrumenty udziałowe na bardziej konserwatywną związaną z instrumentami o niskim poziomie ryzyka.