Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU) jest jednym z największych pod względem aktywów towarzystw inwestycyjnych w Polsce. Zarządza funduszami o wartości ponad 20 mld zł. Działa od 1999 r. jako część Grupy PZU, jednej z czołowych, najbardziej stabilnychwiarygodnych instytucji finansowo-ubezpieczeniowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

W ramach PPK przygotowaliśmy specjalną ofertę. W pierwszym roku rezygnujemy z opłat za zarządzanie funduszami. Do obsługi klienta dostępnych będzie 400 doradców klienta korporacyjnego oraz 2500 doradców klienta indywidualnego w kilkuset oddziałach PZU w całej Polsce.

TFI PZU jest niekwestionowanym liderem rynku pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Towarzystwo zarządza 280 pracowniczymi programami emerytalnymi, a cała Grupa PZU prowadzi ponad 600 PPE. Łącznie w programach uczestniczy 200 tys. osób. Pracowniczy Program Emerytalny oferowany przez TFI PZU jako jedyny w Polsce zyskał uznanie kapituły Godła Teraz Polska.

TFI PZU było wielokrotnie doceniane przez rynek i nagradzane za osiągane wyniki m.in. nagrody Alfa oraz Złoty Portfel za najlepsze fundusze inwestycyjne oraz Rewolucjonista Roku za uruchomienie serwisu inPZU.

Pracodawcom do kompleksowej obsługi PPK zapewniamy nowoczesny portal e-PPK, a pracownikom intuicyjny serwis inPZU.

15 lat doświadczenia w obsłudze i zarządzaniu PPE jest gwarancją najwyższej jakości usług i satysfakcji klientów i jest fundamentem do profesjonalnej i kompleksowej obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA

al. Jana Pawła II 24

04-133 Warszawa

tel.: 22 640 06 22
emerytura.pzu.pl

 

KRS: 0000019102

REGON: 014981458

NIP: 5272228027

Kapitał zakładowy: 13 000 000 zł

(opłacony w całości)

Oferta

PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz inwestycyjny Otwarty

PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz inwestycyjny Otwarty oferowany przez TFI PZU składa się z 8 subfunduszy. Polityka inwestycyjna każdego z subfunduszy uzależniona jest od czasu, jaki pozostał jego uczestnikowi do osiągnięcia wieku emerytalnego – stąd nazwy funduszy od PPK inPZU 2025 do PPK inPZU 2060, gdzie rok w nazwie funduszu określa przybliżoną datę ukończenia przez uczestnika 60. roku życia. To tzw. fundusze zdefiniowanej daty. Ich polityka inwestycyjna będzie się zmieniać w miarę zbliżania do wspomnianej zdefiniowanej daty przechodząc z bardziej ryzykownej opartej o instrumenty udziałowe na bardziej konserwatywną związaną z instrumentami o niskim poziomie ryzyka.