Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. działa na polskim rynku od 2003 roku i posiada bogatą ofertę strategii inwestycyjnych opartych o różne klasy aktywów na rynku polskim i rynkach zagranicznych. 
Towarzystwo otrzymało nagrodę „TFI Roku” za 2021 rok, przyznawaną przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet”. 
Grupa Allianz to jeden z wiodących ubezpieczycieli na świecie, obsługujący 126 mln klientów w ponad 70 krajach oraz jeden z największych zarządzających aktywami na świecie - blisko 2,3 bln euro w zarządzaniu spółek PIMCO i Allianz Global Investors.
 

2 lipca 2022 nastąpiło połączenie prawne TFI Allianz Polska S.A. z Aviva Investors Poland TFI S.A. i obecnie oba towarzystwa działają pod wspólną marką TFI Allianz Polska S.A.

Według danych na koniec grudnia 2023 roku TFI Allianz Polska obsługiwało 464,3 tys. klientów i zarządzało aktywami o wartości blisko 18 mld zł. W Towarzystwie zostało zawartych 30 tys. umów o zarządzanie z pracodawcami zobowiązanymi do utworzenia PPK.

Po połączeniu TFI Allianz Polska oferuje swoim klientom dwa rozwiązania PPK oparte o fundusze zdefiniowanej daty:
•    Allianz Plan Emerytalny SFIO 
•    Allianz SFIO PPK (dawnej Avivy)

Jak się zalogować do swojego rachunku PPK? Zapraszamy do skorzystania z instrukcji dostępnej w materiałach do pobrania.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.

ul. Inflancka 4b

00-189 Warszawa

tel.: 22 541 75 75
www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/Inwestycje-i-emerytura/ppk.html

 

KRS: 0000176359

REGON: 015555893

NIP: 5213259888

Kapitał zakładowy: 69 888 000 zł

(opłacony w całości)

Oferta

Allianz Plan Emerytalny SFIO

Allianz Plan Emerytalny SFIO jest funduszem parasolowym. Oznacza to, że składa się z kilku różnych subfunduszy. „Pod parasolem” funduszu Allianz Plan Emerytalny SFIO znajduje się dziewięć subfunduszy:
• Allianz Plan Emerytalny 2025,
• Allianz Plan Emerytalny 2030,
• Allianz Plan Emerytalny 2035,
• Allianz Plan Emerytalny 2040,
• Allianz Plan Emerytalny 2045,
• Allianz Plan Emerytalny 2050,
• Allianz Plan Emerytalny 2055,
• Allianz Plan Emerytalny 2060,
• Allianz Plan Emerytalny 2065.
Środki, które są w każdym subfunduszu (jego aktywa), są inwestowane w inny sposób. Uprawnienia TFI Allianz Polska S.A. w stosunku do funduszu i każdego subfunduszu są określone w statucie funduszu parasolowego i w odpowiednich przepisach (m.in. w ustawach regulujących działanie funduszy inwestycyjnych i Pracowniczych Planów Kapitałowych).