TFI Allianz Polska S.A. działa na polskim rynku od 2003 r. 100% akcjonariuszem jest TUiR Allianz Polska.
Allianz Polska jest częścią globalnej Grupy Allianz – jednej z największych grup finansowych na świecie. Spółki Allianz w Polsce świadczą kompleksowe usługi dla ponad 1,5 mln klientów indywidualnych, firm, fundacji, szkół wyższych oraz instytucji publicznych i zarządzają łącznie aktywami sięgającymi 16,3 mld zł.

W czasie kilkunastu lat działalności TFI Allianz Polska zebrało bogate doświadczenie w zarządzaniu produktami emerytalnymi (PPE, IKE, IKZE). Grupa Allianz Polska zarządza obecnie blisko 120 PPE o wartości ponad 870 mln zł. Zaufało nam ponad 7000 pracodawców zobowiązanych do utworzenia PPK.

TFI Allianz oferuje obecnie blisko 50 funduszy i subfunduszy inwestujących w różne klasy aktywów na rynku polskim i na kluczowych rynkach zagranicznych, zarządzając aktywami o wartości 4,7 mld zł. W działalności inwestycyjnej Towarzystwo korzysta z globalnej ekspertyzy spółek z Grupy Allianz - PIMCO i Allianz Global Investors, których aktywa łącznie dają 5. pozycję wśród największych zarządzających aktywami na świecie (aktywa ponad 2 bln euro). Ta ścisła współpraca i dostęp do doświadczeń globalnych spółek inwestycyjnych powinny przełożyć się w przyszłości na atrakcyjne wyniki i stabilność aktywów uczestników PPK. 

W ramach PPK oferujemy: 

- jedne z najniższych opłat za zarządzanie funduszami na rynku (9 subfunduszy zdefiniowanej daty w ramach Allianz Plan Emerytalny SFIO);
- łatwe wdrożenie programu u pracodawcy;
- intuicyjne narzędzia internetowe i dodatkowe benefity dla pracowników.  

Dane finansowe na 31.12.2020, aktywa TFI Allianz Polska na 30.10.2021.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 1

02-685 Warszawa

tel.: 22 541 75 75
www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/Inwestycje-i-emerytura/ppk.html

 

KRS: 0000176359

REGON: 015555893

NIP: 5213259888

Kapitał zakładowy: 16 500 000 zł

(opłacony w całości)

Oferta

Allianz Plan Emerytalny SFIO

Allianz Plan Emerytalny SFIO jest funduszem parasolowym z wydzielonymi 9 subfunduszami zdefiniowanej daty, działającym na podstawie ustawy o PPK.

Fundusz jest zarządzany przez TFI Allianz Polska S.A., które należy do globalnej grupy Allianz – jednego ze światowych liderów ubezpieczeń i zarządzania aktywami.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.