Strona główna / Aktualności / W jaki sposób środki ...

W jaki sposób środki z indywidualnych rachunków PPK są przenoszone na rachunek małżeński

Aktualności

W jaki sposób środki z indywidualnych rachunków PPK są przenoszone na rachunek małżeński

18 sierpnia 2023

W jaki sposób środki z indywidualnych rachunków PPK są przenoszone na rachunek małżeński

Uczestnik PPK, po osiągnięciu 60. roku życia, może złożyć do instytucji finansowej wniosek o wypłatę środków zgromadzonych na jego rachunku PPK w formie świadczenia małżeńskiego.

Z takiego rozwiązania można skorzystać tylko wtedy, gdy małżonek uczestnika PPK ma zawartą umowę o prowadzenie PPK z tą samą instytucją finansową, również ukończył 60 lat, a ponadto małżonkowie wspólnie oświadczą, że chcą skorzystać z wypłaty świadczenia małżeńskiego.

Jak środki z PPK są przenoszone na rachunek małżeński

Zasilenie wspólnego rachunku małżeńskiego, z którego wypłacane jest świadczenie małżeńskie, środkami zgromadzonymi na indywidualnych rachunkach PPK małżonków następuje na wniosek małżonków o wypłatę środków zgromadzonych na ich rachunkach PPK w formie świadczenia małżeńskiego. W takim przypadku, po złożeniu wniosku, nastąpi odkupienie jednostek uczestnictwa zapisanych na indywidualnych rachunkach PPK małżonków, a następnie nabycie jednostek uczestnictwa za środki pieniężne uzyskane z tego odkupienia i zapisanie tych jednostek na wspólnym rachunku małżeńskim PPK.

  • W przypadku, gdy małżonkowie mają rachunki indywidualne PPK w tej samej instytucji finansowej, jaką jest specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (bez wydzielonych subfunduszy) albo fundusz emerytalny, instytucja finansowa otworzy wspólny rachunek małżeński w tym samym specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym (bez wydzielonych subfunduszy) albo w tym samym funduszu emerytalnym w celu wypłaty świadczenia małżeńskiego.
  • Jeżeli małżonkowie mają indywidualne rachunki PPK w instytucji finansowej, jaką jest specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami, w tym samym subfunduszu lub w różnych subfunduszach, małżonkowie powinni wskazać jeden subfundusz wydzielony w tym funduszu, w którym zostanie otwarty wspólny rachunek PPK.
  • Jeżeli małżonkowie mają indywidualne rachunki PPK w zakładzie ubezpieczeń, wyodrębnione w tym samym lub różnych ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych będących funduszami zdefiniowanej daty, małżonkowie powinni wskazać jeden z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych będących funduszem zdefiniowanej daty, w którym zostanie wyodrębniony wspólny rachunek PPK.

 

Zasilenie wspólnego rachunku małżeńskiego wypłatami z indywidualnych rachunków PPK małżonków powinno obejmować całość środków zgromadzonych na rachunku PPK każdego z małżonków, zapisanych w subrejestrach wszystkich subfunduszy lub wyodrębnionych we wszystkich ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych będących funduszami zdefiniowanej daty, na podstawie jednej wskazanej umowy o prowadzenie PPK, zawartej w imieniu i na rzecz danego małżonka.

Małżonkom - po dokonaniu pierwszej wypłaty z rachunku małżeńskiego - instytucja finansowa powinna przekazać informację o wypłacie.

Autor: Natalia Duda

Ostatnie wpisy
1

4 grudnia 2023

PPK - transfer środków na lokatę
2

30 listopada 2023

Czy od świątecznych upominków nalicza się wpłaty do PPK? 
3

29 listopada 2023

Jakie czynniki mają wpływ na wyniki PPK?
4

28 listopada 2023

Zaloguj się i sprawdź swój rachunek PPK
5

27 listopada 2023

Zmiana sposobu inwestowania w PPK
Zobacz także
Zdjęcie artykułu ppk_transfer_srodkow_na_lokate_1223

4 grudnia 2023

PPK - transfer środków na lokatę

Zdjęcie artykułu jakie-czynniki-maja-wplyw-na-wyniki-ppk-1123

29 listopada 2023

Jakie czynniki mają wpływ na wyniki PPK?

Zdjęcie artykułu zaloguj-sie-i-sprawdz-swoj-rachunek-ppk-1123

28 listopada 2023

Zaloguj się i sprawdź swój rachunek PPK

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.