Strona główna / Aktualności / Limit tzw. 30-krotno ...

Limit tzw. 30-krotności nie dotyczy wpłat do PPK

Aktualności

Limit tzw. 30-krotności nie dotyczy wpłat do PPK

27 listopada 2023

Limit tzw. 30-krotności nie dotyczy wpłat do PPK

Jeśli uczestnik PPK przekroczy limit tzw. 30-krotności, pracodawca - mimo, że nie będzie już odprowadzał za tę osobę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - nadal będzie zobowiązany do obliczania, pobierania i dokonywania za nią wpłat do PPK.

Limit tzw. 30-krotności polega na tym, że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, objętych ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. 

Wpłaty do PPK nalicza się od wynagrodzenia uczestnika 

Podstawą naliczania wpłat do PPK stanowi wynagrodzenie uczestnika PPK, zdefiniowane w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych. Jest to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia do tzw. 30-krotności, oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Za osoby, które przekroczyły limit 30-krotności, w dalszym ciągu należy zatem obliczać, pobierać i dokonywać wpłat do PPK - pomimo, że składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie są już odprowadzane. 

Zmiana tytułu do ubezpieczeń

Należy przy tym zwrócić uwagę, że definicja wynagrodzenia, podobnie jak definicja uczestnika PPK, nie rozróżnia ani tytułów do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, z których wypłacane jest to wynagrodzenie, ani podlegania tym ubezpieczeniom na dobrowolne i obowiązkowe. Nie ma zatem podstaw do zaprzestania naliczania wpłat do PPK, jeśli w okresie uczestnictwa w PPK dana osoba zmieni tytuł do ubezpieczeń albo podleganie ubezpieczeniom z obowiązkowego na dobrowolne.  

Przykład
Gdyby uczestnik PPK był zatrudniony w danym podmiocie jednocześnie na podstawie dwóch umów, z których jedna stanowiłaby tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, a druga do dobrowolnych, to podmiot zatrudniający byłby zobowiązany do naliczania wpłat do PPK od łącznego wynagrodzenia uczestnika osiąganego z tytułu tych dwóch umów.


Zakończenie zatrudnienia  

Wpłaty do PPK należy naliczać także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Jeżeli po ustaniu zatrudnienia uczestnikowi PPK zostanie wypłacone wynagrodzenie, to podmiot zatrudniający będzie zobowiązany do obliczenia i pobrania od tego wynagrodzenia wpłat do PPK, a następnie przekazania ich do instytucji finansowej (chyba że przed wypłatą tego wynagrodzenia uczestnik złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK albo nastąpiła zmiana instytucji finansowej zarządzającej PPK w tym podmiocie).

Autor: Łukasz Skoczeń

Ostatnie wpisy
1

1 marca 2024

Państwowa Inspekcja Pracy dba o prawidłowe funkcjonowanie PPK
2

1 marca 2024

Zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego (10:00-12:00)
3

28 lutego 2024

PPK 10/10 – nowy cykl szkoleń
4

23 lutego 2024

Wydarzenia PFR Portal PPK - oglądaj online!
5

21 lutego 2024

Wypłata transferowa – kiedy można z niej skorzystać?
Zobacz także
Zdjęcie artykułu panstwowa_inspekcja_pracy_funkcjonowanie_ppk

1 marca 2024

Państwowa Inspekcja Pracy dba o prawidłowe funkcjonowanie PPK

Zdjęcie artykułu PPK-na-telefon-0124

1 marca 2024

Zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego (10:00-12:00)

Zdjęcie artykułu ppk-10-10-szkolenia

28 lutego 2024

PPK 10/10 – nowy cykl szkoleń

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.