Strona główna / Aktualności / #PPK w praktyce: Wyp ...

#PPK w praktyce: Wypłata w związku z poważnym zachorowaniem przed 60 r.ż.

Aktualności

#PPK w praktyce: Wypłata w związku z poważnym zachorowaniem przed 60 r.ż.

28 lipca 2023

#PPK w praktyce: Wypłata w związku z poważnym zachorowaniem przed 60 r.ż.

Uczestnik PPK, bez względu na wiek, może skorzystać z wypłaty do 25% środków zgromadzonych na rachunku PPK w związku z poważnym zachorowaniem: swoim, małżonka lub dziecka.

Nie ma znaczenia, czy wnioskując o taką wypłatę aktywnie oszczędza w PPK, czy też wcześniej złożył rezygnację z dokonywania wpłat do PPK. Przy tym jako:

  • małżonka - należy rozumieć osobę, z którą uczestnik PPK wstąpił w związek małżeński (mąż, żona); bez znaczenia jest to, czy między małżonkami istnieje wspólność majątkowa czy nie;
  • dziecko - należy rozumieć dziecko własne uczestnika PPK, dziecko małżonka uczestnika PPK, dziecko przysposobione przez uczestnika PPK lub jego małżonka, a także dziecko, w sprawie którego toczy się - z wniosku uczestnika PPK lub jego małżonka - postępowanie o przysposobienie, lub dziecko, nad którym opiekę sprawuje uczestnik PPK lub jego małżonek - od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności.

 

Definicja poważnego zachorowania

Ustawa o PPK wskazuje, co należy rozumieć przez poważne zachorowanie, za które uznaje:

  1. całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustaloną w formie orzeczenia przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na okres co najmniej 2 lat, 
  2. umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustalony w formie orzeczenia przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na okres co najmniej 2 lat,
  3. niepełnosprawność osoby, która nie ukończyła 16 lat, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustaloną w formie orzeczenia przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
  4. zdiagnozowanie u osoby dorosłej jednej z następujących jednostek chorobowych: amputacja kończyny, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, wirusowe zapalenie mózgu, choroba Alzheimera, choroba Leśniowskiego-Crohna, choroba neuronu ruchowego (stwardnienie zanikowe boczne), choroba Parkinsona, dystrofia mięśniowa, gruźlica, niewydolność nerek, stwardnienie rozsiane, choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV), kardiomiopatia, nowotwór złośliwy, toczeń trzewny układowy, udar mózgu, utrata mowy, słuchu lub wzroku, wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub zawał serca,
  5. zdiagnozowanie u dziecka jednej z następujących jednostek chorobowych: poliomyelitis (choroba Heinego-Medina), zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu, anemia aplastyczna, przewlekłe aktywne zapalenie wątroby, padaczka, gorączka reumatyczna, nabyta przewlekła choroba serca, porażenie (paraliż), utrata wzroku, głuchota (utrata słuchu), potransfuzyjne zakażenie wirusem HIV, schyłkowa niewydolność nerek, tężec, cukrzyca, łagodny guz mózgu, przeszczepienie narządów, zabieg rekonstrukcyjny zastawek, zabieg rekonstrukcyjny aorty lub nowotwór złośliwy.

 

Tylko zaistnienie jednego z wyżej wskazanych zdarzeń uprawnia uczestnika PPK do wypłaty z tytułu poważnego zachorowania do 25% środków zgromadzonych na jego rachunku PPK. Żadna inna niż wskazane wyżej niedyspozycja zdrowotna nie stanowi podstawy do wypłaty oszczędności z tego tytułu. Nawet w sytuacji, gdy choroba uczestnika PPK będzie powodowała konieczność długotrwałego leczenia, nie będzie uprawniała do wykorzystania oszczędności z PPK w omawiany sposób, jeśli nie mieści się ona w katalogu poważnego zachorowania.

Termin zachorowania nie ma znaczenia

Uczestnik PPK może skorzystać z wypłaty z rachunku PPK w razie poważnego zachorowania w każdym czasie. Dla skorzystania ze środków zgromadzonych na rachunku PPK, w przypadku poważnego zachorowania, nie ma znaczenia, czy poważnie zachorowanie - w związku, z którym uczestnik PPK planuje dokonać wypłaty środków z PPK - zostało zdiagnozowane lub jego przyczyna powstała w okresie uczestnictwa w PPK czy wcześniej. 

Wysokość wypłaty

W przypadku poważnego zachorowania uczestnik PPK może zawnioskować o wypłatę do 25% środków zgromadzonych na jego rachunku PPK (jednorazowo albo w ratach). To oznacza, że uczestnik PPK może wypłacić na tej podstawie zarówno np. 5%, jak i 15%, nie więcej jednak niż 25% środków zgromadzonych na rachunku PPK.

Z wypłaty w razie poważnego zachorowania uczestnik PPK może korzystać wielokrotnie, ale pod warunkiem, że poważne zachorowanie dotyczy różnych zdarzeń mieszczących się w katalogu „poważnego zachorowania”. To oznacza, że ten sam uczestnik PPK może np. wypłacić 25% środków zgromadzonych na jego rachunku PPK w przypadku zdiagnozowania u niego jednej z jednostek chorobowych wskazanych w ustawie o PPK - pomimo, że wcześniej wypłacił już do 25% środków zgromadzonych na rachunku PPK w związku ze zdiagnozowaniem u niego innej jednostki
chorobowej z tego samego katalogu
.

Wypłata do 25% środków z rachunku PPK w związku z poważnym zachorowaniem małżonka uczestnika PPK nie jest również przeszkodą do wypłaty kolejnych 25% środków - w związku z poważnym zachorowaniem samego uczestnika lub jego dziecka. Należy jednak przyjąć, że jedno ze zdarzeń mieszczących się w katalogu „poważnego zachorowania” (jednej osoby) uzasadniać może jedną wypłatę (do 25% środków) z rachunku PPK. 

Forma wypłaty

Wypłata z PPK w razie poważnego zachorowania jest dokonywana w formie pieniężnej – zgodnie z dyspozycją uczestnika PPK – jednorazowo lub w ratach. To uczestnik PPK decyduje, czy wypłaci środki na raz, czy rozłoży ich wypłatę w czasie.

W przypadku podjęcia decyzji o wypłacie środków w ratach, uczestnik decyduje w jakiej liczbie rat środki zostaną mu wypłacone. Warto też pamiętać, że wypłata z PPK w razie poważnego zachorowania nie jest związana z żadnymi kosztami dla uczestnika PPK. Instytucja finansowa nie pobiera żadnych opłat za realizację tej wypłaty. Uczestnik PPK nie zapłaci również podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie środków na ten cel.

Więcej informacji i przykłady możesz przeczytać w bezpłatnej publikacji "PPK w praktyce: Korzystanie z oszczędności w PPK" (pobierz).

Autor: Anna Puszkarska, Małgorzata Jankowska, Biuro Redakcji PFR Portal PPK

Ostatnie wpisy
1

22 maja 2024

Zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego (10:00-12:00)
2

21 maja 2024

Znamy już ostateczny termin uruchomienia Platformy Emerytalnej w Wielkiej Brytanii
3

20 maja 2024

PPK na Bielanach! Szkolenia stacjonarne dla kadr i płac   
4

20 maja 2024

Dlaczego warto oszczędzać w PPK?
5

17 maja 2024

Biuletyn PPK: 19,6 mln złotych z tytułu wpłat powitalnych PPK
Zobacz także
Zdjęcie artykułu PPK-na-telefon-0124

22 maja 2024

Zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego (10:00-12:00)

Zdjęcie artykułu Dlaczego_warto_oszczedzac_w_PPK_0524

20 maja 2024

Dlaczego warto oszczędzać w PPK?

Zdjęcie artykułu ile-moze-zaoszczedzic-osoba-po-55-rz-0524

17 maja 2024

Ile może zaoszczędzić w PPK osoba po 55. roku życia?

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.