Strona główna / Aktualności / #PPK w praktyce: wyp ...

#PPK w praktyce: wypłata w formie świadczenia małżeńskiego po 60. roku życia

Aktualności

#PPK w praktyce: wypłata w formie świadczenia małżeńskiego po 60. roku życia

7 lipca 2023

#PPK w praktyce: wypłata w formie świadczenia małżeńskiego po 60. roku życia

Uczestnik PPK, po osiągnięciu 60. roku życia, może złożyć do instytucji finansowej wniosek o wypłatę środków zgromadzonych na jego rachunku PPK w formie świadczenia małżeńskiego. 

Z takiego rozwiązania można skorzystać tylko wtedy, gdy małżonek uczestnika PPK ma zawartą umowę o prowadzenie PPK z tą samą instytucją finansową, również ukończył 60 lat, a ponadto małżonkowie wspólnie oświadczą, że chcą skorzystać z wypłaty świadczenia małżeńskiego. 

Po spełnieniu tych wymagań, instytucja finansowa otwiera wspólny rachunek PPK dla małżonków. 
Świadczenie małżeńskie jest wypłacane w co najmniej 120 miesięcznych ratach. Małżonkowie mogą zatem wskazać większą liczbę rat, ale nie mniejszą niż 120.

Przykład. Zmiana liczby rat 
Małżonkowie zadeklarowali wypłatę świadczenia małżeńskiego w 150 miesięcznych ratach. Mogą zmienić tę liczbę rat, ale musi ona wynosić nie mniej niż 120.

 

Wysokość raty świadczenia małżeńskiego odpowiada łącznej kwocie wynikającej z odkupienia jednostek uczestnictwa bądź umorzenia jednostek rozrachunkowych lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Liczba tych odkupionych bądź umorzonych jednostek stanowi iloraz liczby jednostek zapisanych na rachunku małżeńskim na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty oraz liczby miesięcy pozostałych do miesiąca, w którym ma zostać wypłacona ostatnia rata zgodnie z wnioskiem małżonków. 

W przypadku świadczenia małżeńskiego nie przewidziano jednorazowej wypłaty środków, gdy wysokość pierwszej raty jest mniejsza niż 50 zł. 

Uczestnik PPK, który wypłaci środki w co najmniej 120 miesięcznych ratach w formie świadczenia małżeńskiego, nie zapłaci podatku dochodowego (art. 21 ust. 1 pkt 58c lit. b ustawy o PIT).

Oprócz wspólnego korzystania ze środków, zaletą świadczenia małżeńskiego jest to, że w przypadku śmierci jednego z małżonków świadczenie to wypłaca się drugiemu małżonkowi w dotychczasowej wysokości aż do wyczerpania środków zapisanych na rachunku małżeńskim. 

Dopiero po śmierci drugiego z małżonków środki zapisane na rachunku małżeńskim trafią do osób uprawnionych, wskazanych przez małżonków instytucji finansowej (takie osoby otrzymają środki z rachunku małżeńskiego bez konieczności przeprowadzenia postępowania spadkowego), a w razie niewskazania takich osób – do spadkobierców małżonków (odmienności w tym zakresie mają miejsce w przypadku, gdy rachunek PPK jest prowadzony przez zakład ubezpieczeń). 

Przykład. Środki z rachunku PPK po śmierci uczestnika
Oboje małżonkowie ukończyli 60 lat, mają rachunki PPK w tej samej instytucji finansowej i zastanawiają się nad wypłatą tych środków w formie świadczenia małżeńskiego. W razie nieskorzystania przez małżonków z możliwości otwarcia rachunku małżeńskiego, po śmierci jednego z małżonków (uczestnika PPK) instytucja finansowa dokona wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku PPK zmarłego na rachunek PPK, IKE lub PPE jego małżonka, w zakresie, w jakim te środki stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Instytucja finansowa ma na dokonanie takiego transferu 3 miesiące od dnia przedstawienia przez małżonka zmarłego uczestnika PPK odpisu aktu zgonu, aktu małżeństwa i oświadczenia (w postaci papierowej) o stosunkach majątkowych, które istniały między nim a zmarłym uczestnikiem PPK, oraz udokumentowania sposobu uregulowania tych stosunków, jeżeli między małżonkami nie istniała wspólność ustawowa. Na wniosek małżonka zmarłego uczestnika PPK, zwrot środków zgromadzonych na rachunku PPK, przypadających temu małżonkowi, nastąpi w formie pieniężnej - również w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia dowodu, że środki zgromadzone na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK przypadły temu małżonkowi. Pozostałe środki z rachunku PPK zmarłego trafią do osoby lub osób uprawnionych, wskazanych przez niego instytucji finansowej (taką osobą może, ale nie musi być małżonek uczestnika PPK), a w razie niewskazania takich osób uprawnionych – do spadkobierców zmarłego. Otwarcie rachunku małżeńskiego pozwala, po śmierci jednego z małżonków, na korzystanie ze środków z tego rachunku przez drugiego małżonka bez tych formalności.

Autorki: Anna Puszkarska, Małgorzata Jankowska

Ostatnie wpisy
1

12 czerwca 2024

Zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego (10:00-12:00)
2

11 czerwca 2024

Liczby mówią same za siebie – 5 lat PPK na XXVI Kongresie Brokerów
3

6 czerwca 2024

Emerytury w Niemczech
4

31 maja 2024

PPK dla osób zatrudnionych w zagranicznych podmiotach zatrudniających
5

29 maja 2024

Wpłaty do PPK, w części sfinansowanej przez pracodawcę, stanowią dla niego koszty uzyskania przychodów
Zobacz także
Zdjęcie artykułu PPK-na-telefon-0124

12 czerwca 2024

Zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego (10:00-12:00)

Zdjęcie artykułu wyplata_transferowa_0524

27 maja 2024

Wypłata transferowa – kiedy można z niej skorzystać?

Zdjęcie artykułu Dlaczego_warto_oszczedzac_w_PPK_0524

20 maja 2024

Dlaczego warto oszczędzać w PPK?

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.