Nie. Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK złożona np. w grudniu 2020 roku będzie skuteczna do 28 lutego 2023 roku. Tak samo jak deklaracja złożona  w 2021 czy 2022 roku, a nawet złożona w lutym 2023 roku. 

 

Do końca lutego 2023 roku podmiot zatrudniający ma obowiązek poinformować uczestnika PPK o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK począwszy od 1 kwietnia 2023 roku.
Jeżeli uczestnik, najwcześniej w marcu 2023 roku, ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat, składając podmiotowi zatrudniającemu deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat, wpłaty do PPK nie będą dokonywane. Kolejne wznowienie dokonywania wpłat do PPK nastąpi od 1 kwietnia 2027 roku.