Deklaracja uczestnika PPK o finansowaniu wpłaty dodatkowej obowiązuje  od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył deklarację wpłaty dodatkowej.