Nie. Wysokość dopłaty rocznej jest jednakowa dla wszystkich i wynosi 240 zł.