Zasady i terminy zwrotu wypłaconych środków powinna określać umowa, którą uczestnik PPK zawiera z instytucją finansową, przy czym termin zwrotu:

-nie może rozpocząć się później niż 5 lat od dnia wypłaty środków,

- nie może trwać dłużej niż 15 lat od dnia wypłaty środków.