Nie. Małżeńską wspólnością majątkową są - co do zasady objęte środki zgromadzone podczas trwania małżeństwa.