Nie. Małżeńską wspólnością majątkową są - co do zasady – objęte środki zgromadzone podczas trwania małżeństwa.