Nie, osoby zatrudnione, które ukończyły 70. rok życia, nie mogą przystąpić do PPK.