Nie, osoby zatrudnione, które ukończyły 70. rok życia, nie mogą przystąpić do PPK.
Przykładowo, jeśli w 2000 roku został zatrudniony pracownik, który miał wtedy 50 lat, ale na dzień objęcia jego pracodawcy przepisami ustawy o PPK (1 stycznia 2021 r.) miał 71 lat, to nie może przystąpić do PPK.