Każda z instytucji finansowych oferujących utworzenie PPK może posługiwać się własnym wzorem umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK. Postanowienia tych umów są również elementem negocjacji w ramach oferty poszczególnych instytucji.