Każda z instytucji finansowych oferujących utworzenie PPK będzie posługiwać się własnym wzorem umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK. Postanowienia tych umów będą również elementem negocjacji w ramach oferty poszczególnych instytucji.