Nie. Dla tych osób okres zatrudnienia nie ma znaczenia.