Nie. Takie różnicowanie wpłat dodatkowych do PPK jest niedopuszczalne.