Pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak lub błędne obliczenie, pobranie lub dokonanie wpłaty do PPK wtedy, gdy zostało to spowodowane przekazaniem mu przez osobę zatrudnioną (np. zleceniobiorcę) błędnych informacji, których konsekwencją było błędne ustalenie w przedmiocie podlegania przez daną osobę ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. 

 

Wyłączenie odpowiedzialności pracodawcy odnosi się wyłącznie do wpłat na rachunek PPK tej osoby. Oznacza to, że jeżeli w wyniku złożenia przez osobę zatrudnioną oświadczenia zawierającego błędne informacje pracodawca ustali niewłaściwą liczbę osób zatrudnionych i przystąpi do PPK później niż powinien, pracodawca nie będzie zwolniony z odpowiedzialności