Wpłaty do PPK nalicza się od wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu, a nie przysługującego za dany miesiąc. To oznacza, że dla naliczenia wpłat do PPK kluczowa jest data wypłaty danego składnika wynagrodzenia.

 

Przykład:
Uczestnik PPK w styczniu 2021r. złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Następnie w grudniu 2021 r. złożył wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. W styczniu 2022 r. uczestnik otrzymał premię roczną za 2021 r. Od premii rocznej należy naliczyć wpłaty do PPK - pomimo, że jest to premia za rok, w którym pracownik nie należał do programu PPK.